Důležité informace:

Provoz o velikonočních svátcích
Svoz v den státního svátku 30.3.2018 - pátek - probíhá jako běžný pracovní den. Svoz v den státního svátku 2.4.2018 - pondělí - probíhá jako běžný pracovní den.
Připravte, prosím, Vaše nádoby k vývozu SKO. Zákaznické centrum je v tyto dny uzavřeno.


Nový systém svozu biologicky rozložitelných odpadů
Dne 1. 1. 2018 bude spuštěn projekt optimalizace svozu biologicky rozložitelných odpadů (dále jen „BIO odpad“) na území statutárního města Plzně. Více informací
Mapový podklad svozu bio odpadu | Harmonogram svozů


Uveřejňujeme pravidla pro příjem odpadů na sběrných dvorech spravovaných společností Čistá Plzeň, s.r.o. Bližší informace zde


Nestačí Vám jednorázově kapacita Vaší popelnice či kontejneru? Nabízíme Vám koupi jednorázového 60 litrového pytle za cenu 35,- Kč za kus. Pytle zakoupíte na zákaznickém centru společnosti Čistá Plzeň. Pomozte nám svým odpovědným přístupem ke svému odpadu naplnit naše poslání čistá Plzeň. Bez Vás to opravdu nepůjde.


Upozorňujeme, že svoz komunálních odpadů probíhá v průběhu celého dne od 5.00 hodin. Žádáme všechny vlastníky nemovitostí, aby zajistili přistavení nádob na stanoviště ve svozový den v době nejpozději do 5.00 hodin. Na reklamace svozů neprovedených z důvodu pozdě přistavených nádob nebude brán zřetel!


Ověřte si prosím, že Vaše nemovitost je viditelně označena číslem (popisným i orientačním) tak, aby bylo dobře viditelné posádkami i za snížené viditelnosti. Významně tím můžete omezit budoucí nedorozumění. Děkujeme!


Jsme Čistá Plzeň.

A naše jméno je i naším posláním.

Naše filosofie

Jsme společností, jejímž úkolem je zabezpečit svoz komunálního odpadu ve městě Plzni. Naším cílem není vytváření co nejvyššího zisku. My se snažíme svojí poctivou a odpovědnou každodenní prací přispět k čistotě a pořádku v našem městě. Veškerou naší činností dokazujeme, že si vážíme přírody, chováme se k ní ohleduplně a s respektem. Naši práci chápeme jako službu; službu komunitě, ve které žijeme.

Plzeň je náš domov. A domov chceme mít všichni čistý. Vynasnažíme se připravit nám všem podmínky pro to, aby tomu tak mohlo být. Jen sami to však nedokážeme. Přispějte k naší snaze i Vy svým odpovědným přístupem ke svému životnímu prostoru.

Děkujeme!

Informační video.

Představení naší společnosti.