Důležité informace:

Svoz odpadů společností Čistá Plzeň o vánočních svátcích bude probíhat dle běžného harmonogramu. Svoz odpadu na Nový rok v pondělí 1. ledna 2018 neproběhne a náhradní svoz bude zajištěn v úterý 2. ledna 2018. NEZAPOMEŇTE tedy včas přistavit své nádoby na stanoviště!

Mimořádné svozy komunálního odpadu si můžete objednat na našem zákaznickém centru Edvarda Beneše 430/23, v pondělí a ve středu od 7:00 do 18:00, v úterý, čtvrtek a pátek od 7:00 do 17:00, buď osobně, nebo na naší bezplatné lince 800 44 11 11. Ceník těchto mimořádných svozů najdete na našich stránkách v sekci "Naše služby".

Služby zákaznického centra v období vánočních svátků a nového roku:
Pondělí 25. 12. 2017 – zákaznické centrum uzavřeno
Úterý 26. 12. 2017 – zákaznické centrum uzavřeno
Pondělí 1. 1. 2018 – zákaznické centrum uzavřeno
Úterý 2. 1. 2018 – 7:00 – 17:00 – běžný pracovní den

Pro nepravidelnou větší produkci odpadů si můžete též zakoupit jednorázové zavazovací pytle na komunální odpad. Tyto pytle mají objem 60 litrů a cena za 1 ks je 35 Kč s DPH.

•••••

SPOLEČNOST ČISTÁ PLZEŇ VÁM PŘEJE KLIDNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A SŤASTNÉ VYKROČENÍ DO NOVÉHO ROKU


Uveřejňujeme pravidla pro příjem odpadů na sběrných dvorech spravovaných společností Čistá Plzeň, s.r.o. Bližší informace zde


Nestačí Vám jednorázově kapacita Vaší popelnice či kontejneru? Nabízíme Vám koupi jednorázového 60 litrového pytle za cenu 35,- Kč za kus. Pytle zakoupíte na zákaznickém centru společnosti Čistá Plzeň. Pomozte nám svým odpovědným přístupem ke svému odpadu naplnit naše poslání čistá Plzeň. Bez Vás to opravdu nepůjde.


Upozorňujeme, že svoz komunálních odpadů probíhá v průběhu celého dne od 5.00 hodin. Žádáme všechny vlastníky nemovitostí, aby zajistili přistavení nádob na stanoviště ve svozový den v době nejpozději do 5.00 hodin. Na reklamace svozů neprovedených z důvodu pozdě přistavených nádob nebude brán zřetel!


Ověřte si prosím, že Vaše nemovitost je viditelně označena číslem (popisným i orientačním) tak, aby bylo dobře viditelné posádkami i za snížené viditelnosti. Významně tím můžete omezit budoucí nedorozumění. Děkujeme!


Jsme Čistá Plzeň.

A naše jméno je i naším posláním.

Naše filosofie

Jsme společností, jejímž úkolem je zabezpečit svoz komunálního odpadu ve městě Plzni. Naším cílem není vytváření co nejvyššího zisku. My se snažíme svojí poctivou a odpovědnou každodenní prací přispět k čistotě a pořádku v našem městě. Veškerou naší činností dokazujeme, že si vážíme přírody, chováme se k ní ohleduplně a s respektem. Naši práci chápeme jako službu; službu komunitě, ve které žijeme.

Plzeň je náš domov. A domov chceme mít všichni čistý. Vynasnažíme se připravit nám všem podmínky pro to, aby tomu tak mohlo být. Jen sami to však nedokážeme. Přispějte k naší snaze i Vy svým odpovědným přístupem ke svému životnímu prostoru.

Děkujeme!

Informační video.

Představení naší společnosti.