Důležité informace:

Pro občany, kteří mají zaregistrován kombinovaný svoz „42“ (svoz 1x týdně v zimním období od 15.9. do 14.4. a svoz 1x za 14 dní v letním období od 15.4. do 14.9.):
- Svozový den zůstává stále stejný – jako v zimním období a rozdělení na sudé a liché týdny je stejné jako svoz 1x za 14 dní – viz Svoz a sběr odpadu.

Upozorňujeme, že svoz komunálních odpadů probíhá v průběhu celého dne od 5.00 hodin. Žádáme všechny vlastníky nemovitostí, aby zajistili přistavení nádob na stanoviště ve svozový den v době nejpozději do 5.00 hodin. Na reklamace svozů neprovedených z důvodu pozdě přistavených nádob nebude brán zřetel!

Ověřte si prosím, že Vaše nemovitost je viditelně označena číslem (popisným i orientačním) tak, aby bylo dobře viditelné posádkami i za snížené viditelnosti. Významně tím můžete omezit budoucí nedorozumění. Děkujeme!


Jsme Čistá Plzeň.

A naše jméno je i naším posláním.

Naše filosofie

Jsme společností, jejímž úkolem je zabezpečit svoz komunálního odpadu ve městě Plzni. Naším cílem není vytváření co nejvyššího zisku. My se snažíme svojí poctivou a odpovědnou každodenní prací přispět k čistotě a pořádku v našem městě. Veškerou naší činností dokazujeme, že si vážíme přírody, chováme se k ní ohleduplně a s respektem. Naši práci chápeme jako službu; službu komunitě, ve které žijeme.

Plzeň je náš domov. A domov chceme mít všichni čistý. Vynasnažíme se připravit nám všem podmínky pro to, aby tomu tak mohlo být. Jen sami to však nedokážeme. Přispějte k naší snaze i Vy svým odpovědným přístupem ke svému životnímu prostoru.

Děkujeme!

Informační video.

Představení naší společnosti.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva