Černé skládky

Co to vlastně je?

Černá skládka, to nejsou jen pneumatiky pohozené v lese, ale i jakýkoliv odpad ležící mimo popelnici. Ať už jsou to pytle s odpadem, které se do popelnice nevešly, nebo nepořádek kolem separačních bodů – míst s barevnými popelnicemi. Odložíte-li odpad někam, kam nepatří, vystavujete se riziku vysoké pokuty. Jde totiž o porušení zákona. Ponesete také náklady na odstranění vzniklé skládky. 

Více o černých skládkách

Čistá Plzeň na základě smlouvy s městem Plzeň zajišťuje úklid černých skládek pouze na území města. Pokud pachatel není zjištěn, odpovídá za odstranění odpadu vlastník pozemku, kde černá skládka vznikla.

Pomozte nám zamezit nepořádku v ulicích

Pomozte nám zamezit nepořádku v ulicích

Staráme se o to, aby Plzeň byla čistá. Nezvládneme to však sami. To, zda je Plzeň čisté město, záleží na každém z nás.

V roce 2018 jsme uklidili více než 2.200 nahlášených černých skládek. To je přibližně 9 skládek na jeden pracovní den!

Úklid skládek v ulicích města stojí ročně téměř 3 miliony korun z městského rozpočtu. Určitě by šly využít smysluplněji.

Jak na to?

Jak na to?

Pokud vám nestačí objem popelnice, nechte si navýšit počet kontejnerů nebo četnost svozu

Nebo využijte jednorázové pytle na komunální odpad, které se odkládají svozová místa.

Elektrospotřebiče (TV, lednice, pračky, myčky), pneumatiky a záchodové mísy nepatří do komunálního odpadu, ani vedle kontejnerů s tříděným odpadem. Těchto odpady odkládejte do sběrných dvorů.

Do odpadkových košů v ulicích nevyhazujte odpad z domácností. Děkujeme, že toto pravidlo respektujete a nepřeplňujete koše určené pouze pro drobný odpad. 

Jak nahlásit černou skládku

Uveďte co možná nejpřesnější lokalizaci (ideálně pomocí GPS souřadnic), jaký druh odpadu se na skládce nachází (volný drobný odpad, nábytek, elektroodpad, …) a o jak velké množství se zhruba jedná. 

Černou skládku můžete nahlásit:

  • na Magistrátu města Plzně, konkrétně Ing. Františku Sýkorovi na e-mail sykoraf@plzen.eu
  • prostřednictvím webu nebo mobilní aplikace plzni.to.