Naše služby

Poskytujeme kvalitní a spolehlivé služby v odpadovém hospodářství s největším ohledem k životnímu prostředí. Používáme nejmodernější technologie nejen v dopravě, ale i při řízení svozu. Díky tomu dokážeme našim zákazníkům nabídnout velmi zajímavé ceny.

Více o našich službách

Pro občany, ale i firmy a podnikatele na území města Plzně nabízíme řadu služeb z oblasti nakládání s odpady. Zajišťujeme zejména svoz nádob, pronájem velkoobjemových kontejnerů či provoz sběrných dvorů.

Pro občany města Plzně zajišťuje naše společnost celou řadu služeb na základě smlouvy s městem. Zajímá Vás, jaké služby pro své poplatníky město hradí?