Čistá Plzeň pro občany

Od září 2015 na základě smlouvy se statutárním městem Plzeň zajišťujeme provoz celoměstského systému nakládání s komunálním odpadem. Znamená to, že se staráme o sběr a další nakládání s komunálním a tříděným odpadem na území Plzně.

Více o Čisté Plzni pro občany

Kromě služeb, které společnost Čistá Plzeň, s.r.o. poskytuje občanům na základě smlouvy s městem, nabízíme občanům také komerční služby, o nichž se dozvíte více na této stránce.

Více o naší firmě najdete v sekci O nás.