Sběrná sít

Sběrná síť, to jsou místa, na kterých můžete v Plzni legálně odložit odpad. Ne každé místo je vhodné pro veškeré druhy odpadu.

Více o sběrných místech

Pět možností, kde můžete v Plzni shromažďovat odpad

  1. Sběrné dvory
  2. Sběrná místa
  3. Separační body
  4. Velkoobjemové kontejnery
  5. Klasický nádobový sběr svoz nádob

Třídění odpadu vám chceme co nejvíce usnadnit, a proto sběrnou síť společně s městem Plzeň postupně optimalizujeme. Kromě celkového počtu míst, kam můžete odkládat odpad, je důležité jejich umístění a technické parametry. Třeba jaká je jejich kapacita, nebo jaké druhy odpadu na nich můžete odkládat.

Kam dále

Sběrný dvůr

V Plzni najdete 4 velké městské sběrné dvory. Odkládat na nich můžete širokou škálu odpadu z domácnosti, včetně toho nebezpečného.

Sběrná místa

Sběrná místa se nachází v okrajových částech města (často vesnice) a patří na ně nejčastější druhy odpadu jako objemný odpad a bioodpad.

Separační body

Ty naleznete v ulicích města. Můžete zde odevzdat recyklovatelné složky odpadu z domácnosti, a to včetně kovů, drobného elektrošrotu a textilu.

Velkoobjemové kontejnery

Zahradní odpad a bioodpad, nebo velké množství odpadu a objemný odpad? To vše patří do velkoobjemových kontejnerů.

Svoz odpadových nádob

Zajímá Vás den svozu Vaší nádoby? Nebo kdy k Vám do ulice popeláři jezdí?