O odpadu v Plzni

Na základě smlouvy s městem zajišťuje společnost Čistá Plzeň s.r.o. provoz celoměstského systému nakládání s odpady. Díky tomu sváží většinu komunálního odpadu, který je na území města Plzně vyprodukován. Ročně je to přibližně 45 tisíc tun odpadu.

Více o odpadu

Co zajišťujeme?

Nakládání s komunálním odpadem na území města Plzně rozhodně není jen o svozu nádob. Naše služby zahrnují také provoz sběrných dvorů, svoz odpadkových košů nebo třeba úklidy kolem popelnic a likvidaci černých skládek. Usilujeme o to, aby systém odpadového hospodářství v Plzni tvořil funkční celek, který využívá synergických efektů při sběru a svozu odpadů, i při jejich následném využití či odstranění.

Naším cílem je využít odpad co nejsmysluplněji a za co nejmenší peníz.

Téměř polovina celkových nákladů připadá na svoz a odstranění směsného komunálního odpadu (48 %). Bezmála třetinu (28%) vynakládáme na svoz a využití tříděných složek odpadu (plast, papír, sklo a bioodpad). Nemalé peníze stojí odklízení nepořádku kolem popelnic a likvidace černých skládek v ulicích města (9 %).  Představte si, že odstranění nepořádku z ulic města stojí přibližně stejně jako celoroční provoz všech sběrných dvorů.

95 % naší činnosti představují služby poskytované pro město Plzeň.

 

.

Kolik obsluhujeme nádob?

Kolik obsluhujeme nádob?

Celkem obsluhujeme bezmála 25 tisíc nádob. Černých nádob určených pro směsný komunální odpad máme samozřejmě nejvíce (téměř 21 tisíc). Svoz nádob může být velmi častý – až 3x týdně, nebo také nízký, třeba jednou za 14 dní. Nádoby určené pro tříděný odpad na území města, zejména papír a plast, jsou pak v drtivé většině sváženy 3x týdně.

Nově se v ulicích města pozvolna objevují šedé zvony učené pro kovové obaly. Jejich počet budeme průběžně navyšovat.

Přejít na druhy odpadu

Kam dále

Typy odpadu

Následné zajištění a organizaci nakládání s komunálním odpadem na území města

Sběrná síť

Následné zajištění a organizaci nakládání s komunálním odpadem na území města

Finální zpracování

Následné zajištění a organizaci nakládání s komunálním odpadem na území města

Černé skládky

Následné zajištění a organizaci nakládání s komunálním odpadem na území města

Sběrné dvory

Následné zajištění a organizaci nakládání s komunálním odpadem na území města