O odpadu v Plzni

Na základě smlouvy s městem zajišťuje společnost Čistá Plzeň s.r.o. provoz celoměstského systému nakládání s odpady. Díky tomu sváží většinu komunálního odpadu, který je na území města Plzně vyprodukován. Ročně je to přibližně 45 tisíc tun odpadu.

Více o odpadu

Co zajišťujeme?

Nakládání s komunálním odpadem na území města Plzně rozhodně není jen o svozu nádob. Naše služby zahrnují také provoz sběrných dvorů, svoz odpadkových košů nebo třeba úklidy kolem popelnic a likvidaci černých skládek. Usilujeme o to, aby systém odpadového hospodářství v Plzni tvořil funkční celek, který využívá synergických efektů při sběru a svozu odpadů, i při jejich následném využití či odstranění.

Naším cílem je využít odpad co nejsmysluplněji a za co nejmenší peníz.

Téměř polovina celkových nákladů připadá na svoz a odstranění směsného komunálního odpadu (48 %). Bezmála třetinu (28%) vynakládáme na svoz a využití tříděných složek odpadu (plast, papír, sklo a bioodpad). Nemalé peníze stojí odklízení nepořádku kolem popelnic a likvidace černých skládek v ulicích města (9 %).  Představte si, že odstranění nepořádku z ulic města stojí přibližně stejně jako celoroční provoz všech sběrných dvorů.

95 % naší činnosti představují služby poskytované pro město Plzeň.

 

.

Kolik obsluhujeme nádob?

Celkem obsluhujeme bezmála 25 tisíc nádob. Černých nádob určených pro směsný komunální odpad máme samozřejmě nejvíce (téměř 21 tisíc). Svoz nádob může být velmi častý – až 3x týdně, nebo také nízký, třeba jednou za 14 dní. Nádoby určené pro tříděný odpad na území města, zejména papír a plast, jsou pak v drtivé většině sváženy 3x týdně.

Nově se v ulicích města pozvolna objevují šedé zvony učené pro kovové obaly. Jejich počet budeme průběžně navyšovat.

Přejít na druhy odpadu

Kam dále

Typy odpadu

Následné zajištění a organizaci nakládání s komunálním odpadem na území města

Sběrná síť

Následné zajištění a organizaci nakládání s komunálním odpadem na území města

Finální zpracování

Následné zajištění a organizaci nakládání s komunálním odpadem na území města

Černé skládky

Následné zajištění a organizaci nakládání s komunálním odpadem na území města

Sběrné dvory

Následné zajištění a organizaci nakládání s komunálním odpadem na území města