Město Plzeň pro občany

Veškerý odpad vyprodukovaný občany města Plzně se stává majetkem města. Město je ze zákona povinno se o tento odpad postarat. Za tímto účelem uzavřelo město Plzeň smlouvu se společností Čistá Plzeň, s.r.o. Na základě této smlouvy naše společnost zajišťuje veškeré služby v oblasti odpadového hospodářství, a to v rozsahu, jenž stanoví město Plzeň.  

O poplatku Více o službách města Plzně pro občany

Systém nakládání s odpady je financován městem Plzní. Město na něj získává prostředky z poplatku od občanů a z dalších zdrojů svého rozpočtu. Poplatky vybrané od občanů pokrývají pouze část nákladů, což znamená, že město občanům tyto služby dotuje.

O rozsahu služeb, které občanům zajišťujeme v rámci systému (např. o umístění a počtu stání pro tříděný odpad, umístění odpadkových košů či přistavení velkoobjemových kontejnerů) rozhoduje město.

Rozsah služeb, které se liší dle jednotlivých městských obvodů, naleznete níže na této stránce (např. umístění velkoobjemových kontejnerů, mobilní svozy nebezpečných odpadů.. ). 

Městský obvod Plzeň 1

Statutární město Plzeň hradí:

pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad

Zahájení přistavování od 22.3. 2021

Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase 10:00 do 20:00.

 

městská část lokalita svozový den týden
Bílá Hora 17. MŠ úterý sudý
Bolevec Starý Bolevec – dolů úterý sudý
Zavadilka Mozartova x Pod Mikulkou úterý sudý
Stará Košutka V Lomech x Pod Košutkou úterý sudý
Roudná Pramenní  úterý sudý

 

městská část lokalita svozový den týden
Bílá Hora Nad Štolou úterý lichý
Bolevec Pode Dvory úterý lichý
Zavadilka Pod Stráží (naproti č. 43) úterý lichý
Zadní Roudná Na Roudné x K stráži úterý lichý
Starý Lochotín K.Světlé x Libušina úterý lichý

 

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany

Statutární město Plzeň hradí:

pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad

Zahájení přistavování od 22.3. 2021

Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase 10:00 do 20:00.

 

městská část lokalita svozový den týden
Vyšehrad Velenická x Ječná pondělí sudý
Slovany Srázná pondělí sudý
Hradiště U Hamru x Na Rychtě pondělí sudý
Bručná Do Zámostí (Hyunday) pondělí sudý
Čechurov Mezi Ploty x Společná pondělí sudý

 

městská část lokalita svozový den týden
Božkov Božkovské náměstí pondělí lichý
Slovany Plzeňská cesta x Sporná pondělí lichý
Čechurov Střední cesta x Karafiátová pondělí lichý

 

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany hradí:

pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad doplňujících městský systém

 

měsíc den datum 8:00 – 10:00 10:30 – 12:30 13:00 – 15:00
květen 1. neděle  02.05.2021 Božkovské nám. Jiráskovo nám. Plzeňská cesta
květen 2. neděle 09.05.2021 Velenická x Ječná Srázná U Hamru x Na Rychtě
červen 1. neděle  06.06.2021 Střední cesta Pod Chalupami Božkovské nám.
červen 2. neděle 13.06.2021 Do Zámostí Mezi Ploty Velenická x Ječná
červenec 1. neděle  04.07.2021 Jiráskovo nám. Plzeňská cesta Střední cesta
červenec 2. neděle 11.07.2021 Srázná U Hamru x Na Rychtě Do Zámostí
srpen 1. neděle  01.08.2021 Mezi Ploty Velenická x Ječná Srázná
srpen 2. neděle 08.08.2021 Pod Chalupami Božkovské nám. Jiráskovo nám.
září 1. neděle  05.09.2021 U Hamru x Na Rychtě Do Zámostí Mezi Ploty
září 2. neděle 12.09.2021 Plzeňská cesta Střední cesta Pod Chalupami
říjen 1. neděle  03.10.2021 Božkovské nám. Jiráskovo nám. Plzeňská cesta
říjen 2. neděle 10.10.2021 Velenická x Ječná Srázná U Hamru x Na Rychtě

 

Městský obvod Plzeň 3

Statutární město Plzeň hradí:

pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad

Zahájení přistavování od 22.3. 2021

Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase 10:00 do 20:00.

městská část lokalita svozový den týden
Výsluní Zářijová x Dubnová středa sudý
Valcha K Silu – SM Valcha středa sudý
Výsluní Za Rybárnou x Říjnová středa sudý
Zátiší Chotěšovská x Na Souvrati středa sudý

 

městská část lokalita svozový den týden
Valcha U Hájovny středa lichý
Hvězda Schwarzova x Družstevní středa lichý
Výsluní Říjnová x Srpnová středa lichý
Nová Hospoda K Plzni x Prostřední středa lichý
Slovanské údolí Za Humny středa lichý

 

 

 

Městský obvod Plzeň 4

Statutární město Plzeň hradí:

pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad

Zahájení přistavování od 22.3.2021

Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase 10:00 do 20:00.

 

městská část lokalita svozový den týden
Lobzy Měsíční x Souběžná čtvrtek sudý
Doubravka Na Kovárně čtvrtek sudý
Újezd Svatojiřská x Zábělská čtvrtek sudý
Bukovec Mezi Podjezdy čtvrtek sudý

 

městská část lokalita svozový den týden
Doubravka Lesní x Borová čtvrtek lichý
Újezd Na Drážkách čtvrtek lichý
Doubravka Hrádecká x Staroveská čtvrtek lichý
Červený Hrádek Křivá x Červenohrádecká čtvrtek lichý

 

 

Městský obvod Plzeň 5

Statutární město Plzeň hradí: 

provoz sběrného místa 

pro uložení odpadu využijte sběrného místa v ulici Traťová

otevírací doba

pondělí, středa 14:00 – 18:00 (v období 1.11. až 31.3. 14:00 až 17:00)

sobota 8:00 – 12:00

Městský obvod Plzeň 6

Statutární město Plzeň hradí:

provoz sběrného místa

pro uložení odpadu využijte sběrného místa

GPS: 49°41’55.4″N 13°21’20.6″E

pondělí, čtvrtek 15:00 – 18:00 ( v období 1.11. až 31.3. 15:00 – 17:00)

 

 

Městský obvod Plzeň 7

Statutární město Plzeň hradí:

provoz sběrného místa

pro uložení odpadu využijte sběrného místa ulice Družstevníků

úterý 15:00 – 18:00 ( v období 1.11. až 31.3. 15:00 až 17:00)

sobota 10:00-12:00

mobilní svoz nebezpečného odpadu

mobilní svoz nebezpečného odpadu termín svozu: 19.5.2021 a 20.10.2021

Jilmová 4 (bývalá hasičská zbrojnice) 16:00 – 18:00

přistavení VOK na bioodpad

ulice V Břízkách 

čtvrtek 15:00 – 18:00 (v období 1.11. až 31.3. 15:00 až 17:00)

neděle 10:00 – 12:00 

 

Městský obvod Plzeň 7 hradí:

přistavení VOK stavební suť  na sběrném místě ul. Družstevníků (v otevírací době sběrného místa) ukládat stavební odpad mohou pouze občané městského obvodu Plzeň 7

přistavení VOK objemný odpad ul. V Břízkách čtvrtek 15:00-18:00 (v období 1.11. až 31.3. 15:00 až 17:00), neděle 10:00-12:00 ukládat objemný odpad na tomto místě mohou pouze občané městského obvodu Plzeň 7

 

Městský obvod Plzeň 8

Statutární město Plzeň hradí:

pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad

Zahájení přistavování od 22.3. 2021

Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase 10:00 do 20:00.

 

měsíc datum lokalita čas přistavení
březen 8.3.2021 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00
22.3.2021 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00
duben 12.4.2021 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00
26.4.2021 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00
květen 10.5.2021 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00
24.5.2021 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00
červen 14.6.2021 Veská x K Řečici 10:00 – 20:00
28.6.2021 Veská x K Řečici 10:00 – 20:00
červenec 12.7.2021 Veská x K Řečici 10:00 – 20:00
26.7.2021 Veská x K Řečici 10:00 – 20:00
srpen 9.8.2021 Veská x K Řečici 10:00 – 20:00
23.8.2021 Veská x K Řečici 10:00 – 20:00
září 13.9.2021 Veská x K Řečici 10:00 – 20:00
27.9.2021 Veská x K Řečici 10:00 – 20:00
říjen 11.10.2021 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00
25.10.2021 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00
listopad 8.11.2021 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00
22.11.2021 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00

 

městský obvod Plzeň 8 hradí:

přistavení VOK na objemný odpad

měsíc den datum lokalita čas přistavení
leden pondělí 11.1.2021 Veská x K Řečici 8:00 až 16:00
únor pondělí 8.2.2021 Veská x K Řečici 8:00 až 16:00
březen pondělí 1.3.2021 Veská x K Řečici 8:00 až 16:00
duben úterý 6.4.2021 Veská x K Řečici 8:00 až 16:00
květen pondělí 3.5.2021 Veská x K Řečici 8:00 až 16:00
červen pondělí 7.6.2021 Veská x K Řečici 8:00 až 16:00
červenec středa 7.7.2021 Veská x K Řečici 8:00 až 16:00
srpen pondělí 2.8.2021 Veská x K Řečici 8:00 až 16:00
září pondělí 6.9.2021 Veská x K Řečici 8:00 až 16:00
říjen pondělí 4.10.2021 Veská x K Řečici 8:00 až 16:00
listopad pondělí 1.11.2021 Veská x K Řečici 8:00 až 16:00
prosinec pondělí 6.12.2021 Veská x K Řečici 8:00 až 16:00

 

 

 

Městský obvod Plzeň 9

Statutární město Plzeň hradí:

provoz sběrného místa

pro uložení odpadu využijte sběrného místa

GPS: 49°46.57010’N, 13°18.10920’E

středa, sobota 15:00 – 18:00 (v období 1.11. až 31.3. 15:00 – 17:00)

 

Mobilní svoz nebezpečného odpadu

mobilní svoz nebezpečného odpadu termín svozu: 21.4.2021 a 6.10.2021

lokalita časový harmonogram
Dolní Vlkýš – náves 16:00 – 16:25
Malesice náves 16:30 – 17:00

 

Městský obvod Plzeň 10

Statutární město Plzeň hradí:

provoz sběrného místa

pro uložení odpadu využijte sběrného místa Lhota obecní úřad

GPS: 49.6919408N, 13.3213717E

úterý, pátek 16:00 – 18:00 (v období 1.11. až 31.3. 15:00 – 17:00)

 

 

Chcete vědět víc o odpadu v Plzni?

Následné zajištění a organizaci nakládání s komunálním odpadem na území města Plzně na základě smlouvy.

Chci vědět více o odpadu