Město Plzeň pro občany

Veškerý odpad vyprodukovaný občany města Plzně se stává majetkem města. Město je ze zákona povinno se o tento odpad postarat. Za tímto účelem uzavřelo město Plzeň smlouvu se společností Čistá Plzeň, s.r.o. Na základě této smlouvy naše společnost zajišťuje veškeré služby v oblasti odpadového hospodářství, a to v rozsahu, jenž stanoví město Plzeň.  

O poplatku Více o službách města Plzně pro občany

Systém nakládání s odpady je financován městem Plzní. Město na něj získává prostředky z poplatku od občanů a z dalších zdrojů svého rozpočtu. Poplatky vybrané od občanů pokrývají pouze část nákladů, což znamená, že město občanům tyto služby dotuje.

O rozsahu služeb, které občanům zajišťujeme v rámci systému (např. o umístění a počtu stání pro tříděný odpad, umístění odpadkových košů či přistavení velkoobjemových kontejnerů) rozhoduje město.

Rozsah služeb, které se liší dle jednotlivých městských obvodů, naleznete níže na této stránce (např. umístění velkoobjemových kontejnerů, mobilní svozy nebezpečných odpadů.. ). 

!!! Stránka je aktualizována, probíhá doplnění údajů svozů příslušných pro rok 2024!!!

Městský obvod Plzeň 1

Statutární město Plzeň hradí:

pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad

Zahájení přistavování od zahájení vegetačního období

Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase 10:00 do 20:00.

Termíny a lokality svozů pro rok 2024:

městská část lokalita svozový den týden
Bílá hora 17. MŠ úterý S
Bolevec Starý Bolevec – dolů úterý S
Zavadilka Mozartova x Pod Mikulkou úterý S
Stará Košutka V Lomech x Pod Košutkou úterý S
Roudná Pramenní  úterý S

 

městská část lokalita svozový den týden
Bílá hora Nad Štolou úterý L
Bolevec Pode Dvory úterý L
Zavadilka Pod Stráží (naproti 43) úterý L
Zadní Roudná Na Roudné x K stráži úterý L
Starý Lochotín K. Světlé x Libušina úterý L

 

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany

Statutární město Plzeň hradí:

pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad

Zahájení přistavování od počátku vegetačního období

Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase 10:00 do 20:00.

Termíny a lokality svozů pro rok 2024:

 

městská část lokalita svozový den týden
Vyšehrad Velenická x Ječná pondělí S
Slovany Srázná x Hluboká pondělí S
Hradiště U Hamru x Na Rychtě pondělí S
Bručná Do Zámostí (Hyunday) pondělí S

 

městská část lokalita svozový den týden
Božkov Božkovské nám. pondělí L
Slovany Plzeňská cesta x Sporná pondělí L
Čechurov Sřední cesta x Karafiátová pondělí L
Čechurov Mezi Ploty x Společná pondělí L

 

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany hradí:

pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad doplňujících městský systém

 

měsíc den datum 8:00 – 10:00 10:30 – 12:30 13:00 – 15:00
květen 1. neděle 05.05.2024 Božkovské nám.  Jiráskovo nám.  Plzeňská cesta
květen 2. neděle 12.05.2024 Velenická x Ječná Srázná U Hamru x Na Rychtě
červen 1. neděle 02.06.2024 Střední cesta Pod Chalupami Božkovské nám.
červen 2. neděle 09.06.2024 Do Zámostí Mezi Ploty Velenická x Ječná
červenec 1. neděle 07.07.2024 Jiráskovo nám.  Plzeňská cesta Střední cesta
červenec 2. neděle 14.07.2024 Srázná U Hamru x Na rychtě Do Zámostí
srpen 1. neděle 04.08.2024 Mezi Ploty Velenická x Ječná Srázná
srpen 2. neděle 11.08.2024 Pod Chalupami Božkovské nám. Jiráskovo nám.
září 1. neděle 01.09.2024 U Hamru x Na Rychtě Do Zámostí Mezi Ploty
září 2. neděle 08.09.2024 Plzeňská cesta Střední cesta Pod Chalupami
říjen 1. neděle 06.10.2024 Božkovské nám. Jiráskovo nám. Plzeňská cesta
říjen 2. neděle 13.10.2024 Velenická x Ječná Srázná U Hamru x Na Rychtě

 

přistavení velkoobjemových kontejnerů ve Sběrné dny (objemný odpad) ( konkrétní datumy budou upřesněny)

 

Měsíc

Stanoviště velkokapacitního  kontejneru č.1

Hodina přistavení
     
   
   
   
   
   
   

Měsíc

Stanoviště velkokapacitního kontejneru č.2

Hodina přistavení
     
   
   
   
   
   

Městský obvod Plzeň 3

Statutární město Plzeň hradí:

pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad

Zahájení přistavování od počátku vegetačního období

Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase 10:00 do 20:00.

Plzeň Valcha  sběrné místo ulice K Silu (naproti rybníčku) otevírací doba úterý + pátek (zima 15:00až17:00, léto 15:30až17:30)

Termíny a lokality svozů pro rok 2024:

městská část lokalita svozový den týden
Výsluní Zářijová x Dubnová středa S
Zátiší Chotěšovská x Na Souvrati středa S
Výsluní Za Rybárnou x Říjnová středa S
Slovanské údolí Za Humny středa S

 

městská část lokalita svozový den týden
Valcha U Hájovny středa L
Bory Schwarzova x Družstevní středa L
Výsluní Říjnová x Srpnová středa L
Nová Hospoda K Plzni x Prostřední středa L

 

 

 

Městský obvod Plzeň 4

Statutární město Plzeň hradí:

pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad

Zahájení přistavování od počátku vegetačního období

Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase 10:00 do 20:00.

Termíny a lokality svozů pro rok 2024:

městská část lokalita svozový den týden
Lobzy Měsíční x Souběžná čtvrtek S
Doubravka Na Kovárně čtvrtek S
Újezd Svatojiřská x Zábělská čtvrtek S
Bukovec Mezi Podjezdy čtvrtek S
Červený Hrádek Křivá ulice čtvrtek S

 

městská část lokalita svozový den týden
Doubravka Lesní x Borová čtvrtek L
Újezd Na Drážkách x Na Radlici čtvrtek L
Újezd Hrádecká x Staroveská čtvrtek L
Červený Hrádek Křivá ulice čtvrtek L

 

 

Městský obvod Plzeň 5

Statutární město Plzeň hradí: 

provoz sběrného místa 

pro uložení odpadu využijte sběrného místa v ulici Traťová

otevírací doba

pondělí, středa 14:00 – 18:00 (v období 1.11. až 31.3. 14:00 až 17:00)

sobota 8:00 – 12:00

Městský obvod Plzeň 6

Statutární město Plzeň hradí:

provoz sběrného místa

pro uložení odpadu využijte sběrného místa

GPS: 49°41’55.4″N 13°21’20.6″E

pondělí, čtvrtek 15:00 – 18:00 ( v období 1.11. až 31.3. 15:00 – 17:00)

 

Městský obvod Plzeň 6 – Litice hradí:

pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad doplňujících městský systém

 

Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány v určený den, vždy nejdéle od 15:00 do 18:00, v těchto termínech

měsíc datum lokalita čas přistavení
březen
20.03.2024 Cihlářská ul. 15:00 – 18:00
duben 03.04.2024 Cihlářská ul. 15:00 – 18:00
17.04.2024 Cihlářská ul. 15:00 – 18:00
30.04.2024 Cihlářská ul. 15:00 – 18:00
květen 15.05.2024 Cihlářská ul. 15:00 – 18:00
29.05.2024 Cihlářská ul. 15:00 – 18:00
červen 12.06.2024 Cihlářská ul. 15:00 – 18:00
26.06.2024 Cihlářská ul. 15:00 – 18:00
červenec 10.07.2024 Cihlářská ul. 15:00 – 18:00
24.07.2024 Cihlářská ul. 15:00 – 18:00
srpen 07.08.2024 Cihlářská ul 15:00 – 18:00
21.08.2024 Cihlářská ul. 15:00 – 18:00
září 04.09.2024 Cihlářská ul. 15:00 – 18:00
18.09.2024 Cihlářská ul. 15:00 – 18:00
říjen 02.10.2024 Cihlářská ul. 15:00 – 18:00
16.10.2024 Cihlářská ul. 15:00 – 18:00
30.10.2024 Cihlářská ul. 15:00 – 18:00
listopad 13.11.2024 Cihlářská ul. 15:00 – 18:00

 

 

 

 

 

 

 

Městský obvod Plzeň 7

Statutární město Plzeň hradí:

provoz sběrného místa

pro uložení odpadu využijte sběrného místa ulice Družstevníků

úterý 15:00 – 18:00 ( v období 1.11. až 31.3. 15:00 až 17:00)

sobota 10:00-12:00

 

přistavení VOK na bioodpad

ulice V Břízkách 

čtvrtek 15:00 – 18:00 (v období 1.11. až 31.3. 15:00 až 17:00)

neděle 10:00 – 12:00 

 

Městský obvod Plzeň 7 hradí:

přistavení VOK stavební suť  na sběrném místě ul. Družstevníků (v otevírací době sběrného místa) ukládat stavební odpad mohou pouze občané městského obvodu Plzeň 7

přistavení VOK objemný odpad ul. V Břízkách čtvrtek 15:00-18:00 (v období 1.11. až 31.3. 15:00 až 17:00), neděle 10:00-12:00 ukládat objemný odpad na tomto místě mohou pouze občané městského obvodu Plzeň 7

 

Městský obvod Plzeň 8

Statutární město Plzeň hradí:

pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad

Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase 10:00 do 20:00.

 

měsíc datum lokalita čas přistavení
únor  
březen 11.03.2024 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00
25.03.2024 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00
duben 15.04.2024 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00
29.04.2024 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00
květen 13.05.2024 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00
27.05.2024 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00
červen 10.06.2024 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00
24.06.2024 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00
červenec 08.07.2024 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00
22.07.2024 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00
srpen 12.08.2024 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00
26.08.2024 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00
září 09.09.2024 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00
23.09.2024 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00
říjen 14.10.2024 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00
29.10.2024 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00
listopad 18.11.2024 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00
25.11.2024 Veská x K Řečici 10:00 – 18:00

 

městský obvod Plzeň 8 hradí:

přistavení VOK na objemný odpad

měsíc den datum lokalita čas přistavení
leden pondělí  –  –  –
únor pondělí 05.02.2024 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
březen pondělí 04.03.2024 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
duben pondělí 08.04.2024 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
květen pondělí 06.05.2024 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
červen pondělí

03.06.2024

Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
červenec pondělí 01.07.2024 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
srpen pondělí 05.08.2024 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
září pondělí 02.09.2024 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
říjen pondělí 07.10.2024 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
listopad pondělí 04.11.2024 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
prosinec pondělí 02.12.2024 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00

 

 

 

Městský obvod Plzeň 9

Městský obvod Plzeň 9

Statutární město Plzeň hradí:

pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad

Zahájení přistavování od počátku vegetačního období

Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase 10:00 do 20:00.

Termíny a lokality svozů pro rok 2024:

městská část

lokalita

svozový den

týden

Dolní Vlkýš

Vlkýšská náves

středa

L

 

Městský obvod Plzeň 9 hradí:

mobilní svoz nebezpečného odpadu 

Dolní Vlkýš

středa 17.04.2024 16:00-16:25

 

 

 

Městský obvod Plzeň 10

Statutární město Plzeň hradí:

provoz sběrného místa

pro uložení odpadu využijte sběrného místa Lhota obecní úřad

GPS: 49.6919408N, 13.3213717E

úterý, pátek 16:00 – 18:00 (v období 1.11. až 31.3. 15:00 – 17:00)

 

 

Chcete vědět víc o odpadu v Plzni?

Následné zajištění a organizaci nakládání s komunálním odpadem na území města Plzně na základě smlouvy.

Chci vědět více o odpadu