Město Plzeň pro občany

Veškerý odpad vyprodukovaný občany města Plzně se stává majetkem města. Město je ze zákona povinno se o tento odpad postarat. Za tímto účelem uzavřelo město Plzeň smlouvu se společností Čistá Plzeň, s.r.o. Na základě této smlouvy naše společnost zajišťuje veškeré služby v oblasti odpadového hospodářství, a to v rozsahu, jenž stanoví město Plzeň.  

O poplatku Více o službách města Plzně pro občany

Systém nakládání s odpady je financován městem Plzní. Město na něj získává prostředky z poplatku od občanů a z dalších zdrojů svého rozpočtu. Poplatky vybrané od občanů pokrývají pouze část nákladů, což znamená, že město občanům tyto služby dotuje.

O rozsahu služeb, které občanům zajišťujeme v rámci systému (např. o umístění a počtu stání pro tříděný odpad, umístění odpadkových košů či přistavení velkoobjemových kontejnerů) rozhoduje město.

Rozsah služeb, které se liší dle jednotlivých městských obvodů, naleznete níže na této stránce (např. umístění velkoobjemových kontejnerů, mobilní svozy nebezpečných odpadů.. ). 

Městský obvod Plzeň 1

Statutární město Plzeň hradí:

pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad

Zahájení přistavování od zahájení vegetačního období

Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase 10:00 do 20:00.

 

městská část lokalita svozový den týden
Bílá Hora 17. MŠ úterý sudý
Bolevec Starý Bolevec – dolů úterý sudý
Zavadilka Mozartova x Pod Mikulkou úterý sudý
Stará Košutka V Lomech x Pod Košutkou úterý sudý
Roudná Pramenní  úterý sudý

 

městská část lokalita svozový den týden
Bílá Hora Nad Štolou úterý lichý
Bolevec Pode Dvory úterý lichý
Zavadilka Pod Stráží (naproti č. 43) úterý lichý
Zadní Roudná Na Roudné x K stráži úterý lichý
Starý Lochotín K.Světlé x Libušina úterý lichý

 

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany

Statutární město Plzeň hradí:

pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad

Zahájení přistavování od počátku vegetačního období

Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase 10:00 do 20:00.

 

městská část lokalita svozový den týden
Vyšehrad Velenická x Ječná pondělí sudý
Slovany Srázná pondělí sudý
Hradiště U Hamru x Na Rychtě pondělí sudý
Bručná Do Zámostí (Hyunday) pondělí sudý
Čechurov Mezi Ploty x Společná pondělí sudý

 

městská část lokalita svozový den týden
Božkov Božkovské náměstí pondělí lichý
Slovany Plzeňská cesta x Sporná pondělí lichý
Čechurov Střední cesta x Karafiátová pondělí lichý

 

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany hradí:

pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad doplňujících městský systém

 

měsíc den datum 8:00 – 10:00 10:30 – 12:30 13:00 – 15:00
květen 1. neděle  01.05.2022 Božkovské nám. Jiráskovo nám. Plzeňská cesta
květen 2. neděle 08.05.2022 Velenická x Ječná Srázná U Hamru x Na Rychtě
červen 1. neděle  05.06.2022 Střední cesta Pod Chalupami Božkovské nám.
červen 2. neděle 12.06.2022 Do Zámostí Mezi Ploty Velenická x Ječná
červenec 1. neděle  03.07.2022 Jiráskovo nám. Plzeňská cesta Střední cesta
červenec 2. neděle 10.07.2022 Srázná U Hamru x Na Rychtě Do Zámostí
srpen 1. neděle  07.08.2022 Mezi Ploty Velenická x Ječná Srázná
srpen 2. neděle 14.08.2022 Pod Chalupami Božkovské nám. Jiráskovo nám.
září 1. neděle  04.09.2022 U Hamru x Na Rychtě Do Zámostí Mezi Ploty
září 2. neděle 11.09.2022 Plzeňská cesta Střední cesta Pod Chalupami
říjen 1. neděle  02.10.2022 Božkovské nám. Jiráskovo nám. Plzeňská cesta
říjen 2. neděle 09.10.2022 Velenická x Ječná Srázná U Hamru x Na Rychtě

 

Městský obvod Plzeň 3

Statutární město Plzeň hradí:

pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad

Zahájení přistavování od počátku vegetačního období

Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase 10:00 do 20:00.

Plzeň Valcha  sběrné místo ulice K Silu (naproti rybníčku) otevírací doba úterý + pátek (zima 15:00až17:00, léto 15:30až17:30)

městská část lokalita svozový den týden
Výsluní Zářijová x Dubnová středa sudý
Výsluní Za Rybárnou x Říjnová středa sudý
Zátiší Chotěšovská x Na Souvrati středa sudý
Slovanské údolí Za Humny pátek sudý

 

městská část lokalita svozový den týden
Hvězda Schwarzova x Družstevní středa lichý
Výsluní Říjnová x Srpnová středa lichý
Nová Hospoda K Plzni x Prostřední pátek lichý
Valcha  U Hájovny středa lichý

 

 

 

Městský obvod Plzeň 4

Statutární město Plzeň hradí:

pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad

Zahájení přistavování od počátku vegetačního období

Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase 10:00 do 20:00.

 

městská část lokalita svozový den týden
Lobzy Měsíční x Souběžná čtvrtek sudý
Doubravka Na Kovárně čtvrtek sudý
Újezd Svatojiřská x Zábělská čtvrtek sudý
Bukovec Mezi Podjezdy čtvrtek sudý

 

městská část lokalita svozový den týden
Doubravka Lesní x Borová čtvrtek lichý
Újezd Na Drážkách čtvrtek lichý
Doubravka Hrádecká x Staroveská čtvrtek lichý

 

 

Městský obvod Plzeň 5

Statutární město Plzeň hradí: 

provoz sběrného místa 

pro uložení odpadu využijte sběrného místa v ulici Traťová

otevírací doba

pondělí, středa 14:00 – 18:00 (v období 1.11. až 31.3. 14:00 až 17:00)

sobota 8:00 – 12:00

Městský obvod Plzeň 6

Statutární město Plzeň hradí:

provoz sběrného místa

pro uložení odpadu využijte sběrného místa

GPS: 49°41’55.4″N 13°21’20.6″E

pondělí, čtvrtek 15:00 – 18:00 ( v období 1.11. až 31.3. 15:00 – 17:00)

 

 

Městský obvod Plzeň 7

Statutární město Plzeň hradí:

provoz sběrného místa

pro uložení odpadu využijte sběrného místa ulice Družstevníků

úterý 15:00 – 18:00 ( v období 1.11. až 31.3. 15:00 až 17:00)

sobota 10:00-12:00

 

 

přistavení VOK na bioodpad

ulice V Břízkách 

čtvrtek 15:00 – 18:00 (v období 1.11. až 31.3. 15:00 až 17:00)

neděle 10:00 – 12:00 

 

Městský obvod Plzeň 7 hradí:

přistavení VOK stavební suť  na sběrném místě ul. Družstevníků (v otevírací době sběrného místa) ukládat stavební odpad mohou pouze občané městského obvodu Plzeň 7

přistavení VOK objemný odpad ul. V Břízkách čtvrtek 15:00-18:00 (v období 1.11. až 31.3. 15:00 až 17:00), neděle 10:00-12:00 ukládat objemný odpad na tomto místě mohou pouze občané městského obvodu Plzeň 7

mobilní svoz nebezpečného odpadu  6.4.2022 od 16:00 do 18:00, Jilmová 4

Městský obvod Plzeň 8

Statutární město Plzeň hradí:

pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad

Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase 10:00 do 20:00.

 

měsíc datum lokalita čas přistavení
únor 14.02.2022 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
březen 14.03.2022 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
21.03.2022 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
duben 11.04.2022 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
25.04.2022 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
květen 09.05.2022 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
23.05.2022 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
červen 13.06.2022 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
27.06.2022 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
červenec 11.07.2022 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
25.07.2022 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
srpen 08.08.2022 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
22.08.2022 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
září 12.09.2022 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
26.09.2022 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
říjen 10.10.2022 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
24.10.2022 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
listopad 07.11.2022 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
14.11.2022 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00
28.11.2022 Veská x K Řečici 8:00 – 16:00

 

městský obvod Plzeň 8 hradí:

přistavení VOK na objemný odpad

měsíc den datum lokalita čas přistavení
leden pondělí 10.01.2022 Veská x K Řečici 8:00 až 16:00
únor pondělí 07.02.2022 Veská x K Řečici 8:00 až 16:00
březen pondělí 07.03.2022 Veská x K Řečici 8:00 až 16:00
duben pondělí 04.04.2022 Veská x K Řečici 8:00 až 16:00
květen pondělí 02.05.2022 Veská x K Řečici 8:00 až 16:00
červen pondělí 06.06.2022 Veská x K Řečici 8:00 až 16:00
červenec pondělí 04.07.2022 Veská x K Řečici 8:00 až 16:00
srpen pondělí 01.08.2022 Veská x K Řečici 8:00 až 16:00
září pondělí 05.09.2022 Veská x K Řečici 8:00 až 16:00
říjen pondělí 03.10.2022 Veská x K Řečici 8:00 až 16:00
listopad pondělí 21.11.2022 Veská x K Řečici 8:00 až 16:00
prosinec pondělí 05.12.2022 Veská x K Řečici 8:00 až 16:00

 

 

 

Městský obvod Plzeň 9

Statutární město Plzeň hradí:

provoz sběrného místa

pro uložení odpadu využijte sběrného místa

GPS: 49°46.57010’N, 13°18.10920’E

středa, sobota 15:00 – 18:00 (v období 1.11. až 31.3. 15:00 – 17:00)

 

Svoz nebezpečného odpadu

městský obvod Plzeň 9 hradí:

mobilní svoz nebezpečného odpadu

13. dubna 2022

od 16:00 do 16.25 Dolní Vlkýš

od 16:30 do 17:00Malesice

Městský obvod Plzeň 10

Statutární město Plzeň hradí:

provoz sběrného místa

pro uložení odpadu využijte sběrného místa Lhota obecní úřad

GPS: 49.6919408N, 13.3213717E

úterý, pátek 16:00 – 18:00 (v období 1.11. až 31.3. 15:00 – 17:00)

 

 

Chcete vědět víc o odpadu v Plzni?

Následné zajištění a organizaci nakládání s komunálním odpadem na území města Plzně na základě smlouvy.

Chci vědět více o odpadu