O nás

Jsme Čistá Plzeň s.r.o. Od září 2015 na základě smlouvy se statutárním městem Plzeň zajišťujeme provoz celoměstského systému nakládání s komunálním odpadem.

Naším stoprocentním vlastníkem je město Plzeň. Kromě svozu a nakládání s odpadem nabízíme firmám i občanů řadu dalších služeb.

Více o nás

  • 364 dnů v roce svážíme odpad
  • 25000 nádob obsluhujeme
  • 45000 tun odpadu svezeme za rok
  • 32000 tun předáme k energetickému využití

 

Co děláme

Staráme se o komunální odpad, který vzniká na území města Plzně. Zajišťujeme zejména svoz nádob a odpadkových košů, provoz sběrných dvorů a odklízení černých skládek v Plzni.

Základní rámec činnosti naší společnosti určuje politika města Plzně. Nabízíme také další, komerční služby v oblasti odpadového hospodářství pro firmy i občany.

Co je naším cílem

Poskytujeme kvalitní a spolehlivé služby v odpadovém hospodářství s maximální odpovědností k životnímu prostředí.

Prioritou je pro nás zajistit materiálové využití odděleně shromažďovaných složek komunálního odpadu – tříděného odpadu – a energetické využití směsného komunálního odpadu v ZEVO v Chotíkově.

Podporujeme a sami organizujeme řadu akcí, kterými chceme občany města Plzně inspirovat k ohleduplnému přístupu k odpadu – v ideálním případě pak předcházení vzniku odpadu.