Finální zpracování odpadu

Víte, že odložením odpadu do popelnice nebo na sběrný dvůr jejich cesta teprve začíná?

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se z něj vyrábí tolik důležitý kompost.

Více o finálním zpracování odpadu

Pomáháme zpracovat 45 000 tun odpadu ročně

Město Plzeň ročně vyprodukuje obrovské množství odpadu. Největší část tvoří směsný komunální odpad z černých popelnic. Ten naše společnost předává do zařízení ZEVO Plzeň, kde se odpad smysluplně využívá na výrobu energie (teplo a elektřina).

Tříděný recyklovatelný odpad z barevných kontejnerů (plast, papír, sklo, kovy) se musí napřed zbavit nežádoucích příměsí a rozdělit dle jednotlivých druhů materiálu. K tomu slouží dotřiďovací linka. Takto upravený odpad se následně prodává jako druhotná surovina k dalšímu zpracování.

Biodpad končí v závislosti na čistotě (množství nežádoucích příměsí) buď na kompostárně nebo na skládce.

Když není možné odpad materiálově ani energeticky využít, je na řadě skládka.