Sběrné dvory

Sběrné dvory jsou důležitou součástí systému sběru odpadů. Patří sem recyklovatelný či nebezpečný odpad a také vše, co se jednoduše nevejde do standardní popelnice na komunální odpad.

Město Plzeň má propracovanou síť sběrných dvorů a sběrných míst, která umožňuje všem občanům zbavit se běžného domovního odpadu řádně a ekologicky zodpovědně. A to v průběhu celého roku i o víkendech.

Více o sběrných dvorech

Co můžete přinést do sběrného dvora?

Co můžete přinést do sběrného dvora?

Ve sběrném dvoře je možné odevzdat prakticky jakýkoliv odpad vznikající běžně v domácnosti: Objemný odpad, papír, plast, sklo, nápojový karton, bioodpad, kovy, textil, elektrospotřebiče, pneumatiky , stavební odpad (za poplatek), upotřebený jedlý olej, nebezpečné odpady, léky, baterie, zářivky.

Co sběrný dvůr neodebere?

Plynové bomby, hasící přístroje, železniční pražce, infekční odpady, nebezpečné odpady v nevhodných obalech, volně ložený odpad s obsahem azbestu nebo vybrané stavební odpady (např. heraklit, cembrit, beton s železnou armaturou nebo znečištěnou stavební suť).

Odpad obsahující azbest je nutné předem zabalit!!!

Prosíme, vytřiďte odpad ještě před příjezdem do sběrného dvora.

Co je dobré vědět, než k nám přijedete?

Pokud jste fyzická osoba nepodnikající rádi od vás ZDARMA převezmeme váš odpad, pokud máte trvalý pobyt na území města Plzně. Obsluha může požadovat předložení občanského průkazu.

Osoba, jejímž jménem odkládáte odpad zdarma, musí být osobně přítomna. 

Rozměrný odpad jako např. skříně a stoly před odvozem do sběrného dvora rozeberte. Zmenšíte tak jejich objem. U starých oken či dveří odstraňte skleněnou výplň.

Na sběrném dvoře je třeba vyložit odpad vlastními silami a roztřídit jej dle pokynů obsluhy.

Na sběrné dvory je zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny (vyjma obsluhy SD).

S ohledem na omezenou kapacitu sběrných dvorů upozorňujeme, že odebíráme odpad pouze v obvyklém množství.

Ve většině sběrných dvorů je možná úhrada pouze v HOTOVOSTI! Pouze ve sběrném dvoře v ul. Na Bořích (Slovany) je možné platit platební kartou.

Ceník a otevírací doba sběrných dvorů

Ceník sběrných dvorů zde

Otevírací doba sběrných dvorů (pokud není uvedeno jinak) je:

Pondělí až neděle (státní svátky zavřeno)

v letním období (duben-říjen)

9:00-12:00 a 13:00-18:00

v zimním období (listopad-březen) 

9:00-12:00 a 13:00-16:00

OMEZENÍ  PROVOZU  SBĚRNÝCH DVORŮ O LETNÍCH PRÁZNINÁCH 2024
SD ul. Jateční (Doubravka) 29. týden 15.-21.7.2024 SD UZAVŔEN
SD ul. Úněšovská (Lochotín) 30. týden 22.-28.7.2024 SD UZAVŔEN
SD ul. Na Bořích (Slovany) 31. týden 29.7.-4.8.2024 SD UZAVŔEN
SD ul. Edvarda Beneše (Bory) 32. týden 5.-11.8.2024 SD UZAVŔEN

 

Přehled sběrných dvorů

Sběrný dvůr ulice Úněšovská

Adresa: ulice Úněšovská (u Globusu) – Košutka
Provozovatel:
Čistá Plzeň, s.r.o.
Telefon: +420 720 967 647

 

Sběrný dvůr ulice Na Bořích

Adresa: ulice Na Bořích – Slovany (Bručná)
Provozovatel: Čistá Plzeň, s.r.o

Telefon: +420 736 519 622 

 

Sběrný dvůr ulice Edvarda Beneše

Adresa: ulice Edvarda Beneše – Bory
Provozovatel:
Čistá Plzeň, s.r.o
Telefon: +420 735 192 561

 

Sběrný dvůr ulice Jateční

Adresa: ulice Jateční – Doubravka
Provozovatel: Čistá Plzeň, s.r.o

Telefon: +420 727 913 712

Kdy a kdo za odpad platí?

Sběrné dvory jsou financovány z veřejných prostředků města Plzně, do kterého přispívají všichni občané města Plzně. Pro ty, kteří do systému nepřispívají, jsou služby sběrných dvorů zpoplatněny:

  • občané z okolních obcí
  • osoby s trvalým pobytem na městském úřadě 
  • firmy a živnostníci

Pro Plzeňany jsou zpoplatněny pouze stavební odpady( suť, zemina, asfaltová lepenka, sádrokarton, izolace, azbest).

Poplatky pro firmy a platící občany najdete v ceníku sběrných dvorů.

Na lince 800 44 11 11 vám poradíme, kam se stavebním odpadem ve větším množství, nebo kam se stavebním odpadem, který obsahuje další příměsi (plast, azbest, skelnou vatu, dřevo, ocel, kabely).