Čistá Plzeň pro firmy

Poskytujeme kvalitní a spolehlivé služby v odpadovém hospodářství s největším ohledem k životnímu prostředí. Používáme nejmodernější technologie nejen v dopravě, ale i při řízení svozu. Díky tomu dokážeme našim zákazníkům nabídnout velmi zajímavé ceny.

Více službách pro firmy

Pro firmy a podnikatele na území města Plzně nabízíme řadu komerčních služeb od svozu nádob, pronájem velkoobjemových kontejnerů, až po příjem široké škály odpadů prostřednictvím sběrných dvorů. Na našich sběrných dvorech jsme schopni firmám pomoci s likvidací mnoha druhů odpadů včetně odpadů nebezpečných.

Součástí každé služby je bezplatné poskytnutí evidence přijatých odpadů za všechna naše zařízení. Evidenci odpadů poskytujeme na vyžádání.