Azbest na sběrný dvůr pouze zabalený

AZBEST POUZE ZABALENÝ

Upozorňujeme naše klienty, že odpad, který obsahuje nebezpečnou složku azbest, je možné předávat do sběrného dvora pouze zabalený.

Volně ložený odpad obsahující azbest sběrný dvůr NEPŘIJME!!!

Odpad musí být zabalen tak, aby během jeho skladování a manipulace nemohlo dojít k uvolnění nebezpečného množství azbestových vláken (např. v igelitových pytlích, v igelitové fólii, bigbagách či jiných neprodyšných obalech).

Odpad s obsahem azbestu lze odevzdat také na skládce v Černošíně, i zde je nutné, aby byl odpad zabalen.

Děkujeme za pochopení.