Hnědé nádoby na bioodpad vábí divoká prasata

Společnost Čistá Plzeň upozorňuje občany města Plzně na trvalé odstranění hnědých nádob na bioodpad ve vybraných oblastech Plzně v důsledku zvýšeného výskytu divokých prasat.

Jedná se zejména o oblasti, ve kterých byl zjištěn nežádoucí výskyt prasat v blízkosti lidských sídel. Hnědé nádoby, do kterých občané odkládají bioodpad, bohužel přitahují pozornost divokých prasat a vábí tyto všežravce do okrajových částí města.

Z bezpečnostních důvodů byly odstraněny např. hnědé nádoby na Valše (ulice K Zelené louce, K Hnízdům či v ulici Červenková). Žádáme občany, aby využili k odložení bioodpadu sběrné dvory, sběrná místa případně jiné nádoby v okolí.