Informace k uzávěře sběrného dvora ve Skvrňanech ul. Vejprnická

Informace k uzávěře sběrného dvora ve Skvrňanech

Sběrný dvůr ve Skvrňanech v ulici Vejprnická byl až do svého uzavření provozován společností Rumpold-R Rokycany s.r.o. V roce 2021 rušila předmětná společnost provozovny v Plzni a sběrný dvůr přešel na nového provozovatele, společnost Čistá Plzeň, s. r.o.

Původním záměrem nového provozovatele bylo převzetí sběrného dvora, vyčištění prostor, technické dovybavení a následný provoz. Bohužel bylo po vyklizení dvora zjištěno, navzdory technické dokumentaci, že se na pozemcích nenachází funkční kanalizační přípojka ani vodovod. Nemožnost napojení na inženýrské sítě byla hlavním faktorem, který rozhodl  o dlouhodobém uzavření sběrného dvora pro občany.

Opětovné otevření sběrného dvora je podmíněno celkovou rekonstrukcí předmětného území, což si vyžádá čas.

V současné době započaly první projekční práce. Přesto je třeba počítat s uzávěrou v horizontu několik následujících let. Občané Skvrňan a Nové Hospody se však mohou v budoucnu těšit na zcela nový a moderní sběrný dvůr.

Informace o umístění a provozní době ostatních sběrných dvorů naleznete na stránkách společnosti Čistá Plzeň, s. r.o.