Jak v Plzni naložit se stavebním odpadem?

Jak v Plzni naložit se stavebním odpadem?

Stavíte, rekonstruujete, bouráte?

Třiďte stavební odpad už v době jeho vzniku, snadněji najdete odbyt pro přebytečnou stavební suť.

 

Pryč jsou doby, kdy se všechen odpad ze stavby naházel do jednoho kontejneru. Dnešní legislativa nutí stavební firmy i občany odpady důsledně třídit. Kdo třídit nebude, zaplatí vysoké ceny za likvidaci odpadů na skládce.

Stavební suť, lze v Plzni odevzdat hned na několika místech. 

První a jednoznačně nejlepší variantou jsou recyklační centra (firma AZS 98, s.r.o. na Valše nebo RECYKLÁČ s r.o. na Borech). Recyklační centra jsou schopna přijmout i velká množství stavebních odpadů, navíc za přijatelné ceny. Podmínkou přijetí je však vysoká čistota přivezené suti.

Stavební suť bez nežádoucích příměsí je možné odevzdat také ve sběrných dvorech na území města Plzně. I zde je hlavním kritériem pro přijetí čistota. Sběrné dvory jsou vzhledem ke své kapacitě prioritně určeny pro přijímání malých množství stavebních odpadů.    

Čistá stavební suť může obsahovat cihly, beton, keramiku či zbytky omítek. Nesmí však obsahovat příměsi ostatních materiálů jako jsou: plasty (např. montážní pěna, polystyren), kabely, sádrokarton, dřevo, azbest nebo třeba nedopalky. Všechny tyto příměsi je nutné v průběhu stavby shromažďovat odděleně od stavební suti.

Znečištěnou stavební suť nebo směsné stavební materiály, které nelze vytřídit (např. štěpko-cementové desky), je možné odevzdat pouze na skládku (Vysoká u Dobřan). Je však nutné připravit se na poměrně vysokou cenu, kterou za uložení odpadu na skládce zaplatíte.