Kampaň Bez Vás to nepůjde

Čistá Plzeň ve spolupráci s městem Plzeň spustili kampaň Bez Vás to nepůjde.

Cílem kampaně je informovat občany města o správné nakládání s komunálními odpad a aby i oni dbali na čistotu svého okolí (zajistili si dostatečně velké nádoby, neukládali odpadky mimo popelnice, třídili odpad apod).

Spolu s kampaní byly spuštěny facebookové stránky společnosti Čistá Plzeň.