Doplňkové služby ke svozu odpadu

Kromě svozu nádob poskytujeme i další doplňkové služby – například odemykání či zamykání nádob, jejich mytí, úklid stanoviště a mnoho dalších. Pokud budete chtít využít těchto služeb, nezapomeňte, že jejich smlouvu může podepsat pouze statutární orgán společnosti, nebo pověřená osoba na základě plné moci.

Více o doplňkových službách ke svozu odpadu

Kde a kdy objednávku vyřídit?

V našem Zákaznickém centru společnosti Čistá Plzeň, s. r. o.,
na adrese Edvarda Beneše 430/23

Provozní doba: Po–Pá: 7–17 hod.
Tel.: +420 800 44 11 11
info@cistaplzen.cz

Ceníky

ceny jsou platné od 1.7.2020

ODEMYKÁNÍ / ZAMYKÁNÍ NÁDOB

Odemykání / zamykání – první nádoba

15 Kč

za 1 svoz

Odemykání / zamykání – každá další nádoba stejné komodity

10 Kč

za 1 svoz

 

ODEMYKÁNÍ / ZAMYKÁNÍ OBJEKTU

Odemykání / zamykání – každý zámek

30 Kč

za 1 svoz

Dveře, branka, mříže, klec, atd.

 

ZANÁŠKA / VYNÁŠKA NÁDOB

Zanáška / vynáška nádoby 120/240 litrů do 5 metrů

zdarma

bez schodů

Zanáška / vynáška nádoby 120 nebo 240 litrů od 5 metrů do 10 metrů

3 Kč/m

Cena je za 1 svoz a 1 metr, v ceně oba směry.

Zanáška / vynáška nádoby 120 nebo 240 litrů nad 10 metrů, maximálně však 50 metrů

1 Kč/m

Cena je za 1 svoz a 1 metr, v ceně oba směry.

Zanášku nebo vynášku nádobo objemu 660 a 1100 litrového kontejneru realizujeme jen v případě, že na trase vývozu nejsou schody a pouze se souhlasem technického úseku společnosti Čistá Plzeň.

 

MIMOŘÁDNÝ SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

VELIKOST NÁDOBY / LITRY

CENA ZA 1 SVOZ

120

70 Kč

240

101 Kč

660

254 Kč

1100

322 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

 

ÚKLID STANOVIŠTĚ *

Úklid stanoviště do 1 m³

210 Kč

1 m³

Úklid stanoviště nad 1m³ za každý započatý m³

130 Kč

nad 1 m³

* platí pouze pro odpady z kategorie ostatní

 

MYTÍ NÁDOB

Mytí nádoby 120, 240, 360 litrové

50 Kč

termín dle možnosti přiřazení k blokovému mytí

Mytí nádoby 660, 1100 litrové

100 Kč

Příplatek za expresní mytí do 14 dní

200 Kč

paušálně za 1 mytí bez ohledu na počet nádob

Objednávku je možné realizovat pouze se souhlasem technického úseku společnosti Čistá Plzeň.

kompletní ceník naleznete zde