Nepořádek v blízkosti bionádob

Také Vás zaráží nepořádek v blízkosti bionádob?

Pojďme si nejprve vysvětlit k čemu hnědá nádoba v ulicích slouží. Hnědá nádoba o velikosti 240 l je určena k odkládání rostlinných zbytků z kuchyně a domácnosti. S ohledem na velikost nádoby a množství zahradního odpadu, není vhodné do nádob odkládat trávu, listí ani větve.

V oblastech se zahradami se bohužel často setkáváme s opačnou praxí, což vede k nepořádku na stanovištích.  Zahrádkáři by měli přednostně bioodpad kompostovat na vlastní zahradě. Případné přebytky je možné odevzdat na sběrných dvorech (5 lokalit), sběrných místech (6 lokalit) nebo na 40 stanovištích, na která pravidelně přistavujeme velkoobjemové kontejnery.

Informaci o umístění sběrných dvorů, sběrných míst a stanovištích velkoobjemových kontejnerů naleznete na našich internetových stránkách

Pokud z nějakého důvodu kompostovat nemůžete, ale současně nechcete odpad nikam odvážet, využijte možnosti přistavení vlastní bionádoby přímo na Váš pozemek. Celoroční přistavení nádoby, nájem nádoby je pro občany města Plzně zcela zdarma (dotován Statutárním městem Plzní). Cena svozu je též dotována Statutárním městem Plzní. Lze zvolit svoz na zavolání, u kterého občan zaplatí jen tolik svozů, kolik si sám objedná. 

Informaci o ceně jednoho svozu a způsob objednání vlastní bionádoby naleznete na našich internetových stránkách.

Závěrem prosíme všechny zahrádkáře, aby neodkládali bioodpad v pytlích či krabicích v okolí hnědých nádob. Vytváří se tak černé skládky, které je nutné pracně odklízet. Současně upozorňujeme, že bioodpad odložený mimo nádoby v pytlích či krabicích nelze využít k výrobě kompostu, a proto je tento způsob třídění odpadu zcela zbytečný a pouze hyzdí ulice města Plzně.  

Pomozte nám udržet Plzeň čistou, děkujeme.