Nový separační bod na Slovanech

Na území městského obvodu Plzeň 2 – Slovany je od června třídění odpadů zase o něco pohodlnější.

Městský obvod zbudoval pro občany nový na obvodě již druhý separační bod poblíž křižovatky ulic Hluboká a Srázná. Občané zde mohou vytřídit a odložit celkem 7 druhů využitelných složek komunálního odpadu. 

Na jednom místě zde naleznete nádobu na papír, plast, sklo, bioodpad, elektroodpad, textil i kovy.

 

Technicky jsou separační body v podstatě rozšířená stání barevných kontejnerů, jejichž hlavním smyslem je centralizace všech druhů odpadových nádob na jedno místo.