Nový sklad nebezpečných odpadů – sběrný dvůr ul Na Bořích

Sběrný dvůr Na Bořích byl tento týden doplněn o nový moderní sklad nebezpečných odpadů.

Tento sklad pro sběrný dvůr zajistil odbor investic magistrátu města Plzně.

Sklad nebezpečných odpadů zajistí bezpečné uložení nebezpečných odpadů, které odloží občané města Plzně nebo podnikatelé před jeho finální likvidací.