Kompostárna

Komunální odpad obsahuje velké množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní či zahrad. Bioodpad rostlinného původu je přitom skvělou vstupní surovinou pro kompostárnu.

V kompostárně se bioodpad promění na zeminu s vysokým obsahem organických látek.

Jediné, co využití bioodpadu limituje, je kvalita třídění tohoto odpadu.

Více o

Proč kompostovat bioodpad

Hlavním důvodem, proč třídit bioodpad, je skutečnost, že pro něj existuje využití. Bioodpad může být při správném vytřídění a zpracování (kompostování) zdrojem organických látek, které v půdách v České republice velmi chybí. Využití bioodpadu tedy dává smysl.

Rozhodující je kvalita třídění bioodpadu

Bioodpad nelze využít, pokud obsahuje nežádoucí příměs (např. plastové sáčky). A proto je čistota nezbytná.

Dalo by se namítnout, že odpad v barevných kontejnerech také nemívá 100 % čistotu, jenže je tu zásadní rozdíl v následném nakládání. Papír, plast, sklo nebo kovy z barevných nádob putují na dotřiďovací linky (tzv. třídírny odpadu), kde se odpad znovu ručně či strojně dočišťuje. Teprve po tomto dočištění lze odpad považovat za druhotnou surovinu a předávat jej k dalšímu zpracování.

Bioodpad ovšem míří z nádob rovnou ke zpracovateli, žádné dočištění se neprovádí. Zatímco čistý bioodpad končí na kompostárně, bioodpad s příměsí míří rovnou na skládku.

100 % čistota odloženého bioodpadu je alfou a omegou jeho využití.