Skládka

Skládka je nejstarší legální způsob, jak se zbavit odpadu, který nelze dál využít. Dochází zde k jeho řízenému uložení na úrovni, či pod úrovní povrchu země. Takto uložený odpad do zemské kůry se však stává potencionálním rizikem pro životní prostředí a budoucí generace. Navíc jej nijak dále nevyužijeme – nevytvoříme z něj něco nového, a nezískáme z něj ani elektrickou a tepelnou energii. 

Více o skládce

Skládka je zařízení pro nevyužitelný odpad

Město Plzeň má nejbližší skládku ve Vysoké u Dobřan. Díky realizaci zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO Plzeň končí na této skládce pouze zanedbatelné množství odpadů, a to méně než 5 % z celkového svezeného množství. 

Na skládku se odváží odpad pouze během technologických odstávek ZEVO Plzeň, nebo v případě, že se jedná o nespalitelný materiál.