Spalovna

Jak využít směsný komunální odpad z černých popelnic smysluplně, moderně a šetrně k životnímu prostředí?

Odpovědí je zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO).

Více o spalovně

ZEVO přetváří odpad na energii

ZEVO přetváří odpad na energii

V ZEVO Plzeň (spalovně v Chotíkově) se přeměňuje komunální odpad na čistou energii v podobě tepla, teplé vody nebo elektřiny pro plzeňské domácnosti i firmy.

Plzeň díky tomu patří mezi čtyři města v České republice (dalšími jsou Praha, Brno a Liberec), která využívají energetický způsob nakládání s odpadem. Odpad z Plzně proto končí na skládce pouze v případě odstávky spalovny, či při zjištění vysokého podílu nehořlavé složky v odpadu. Nehořlavý odpad je odvážen na skládku tuhého komunálního odpadu Vysoká u Dobřan.

Šetrný způsob k životnímu prostředí

Čistá Plzeň dodá do ZEVO Plzeň, které nahradilo původní chotíkovskou skládku odpadů, přibližně 33 000 tun komunálního odpadu ročně. Díky tomu může Plzeň odstraňovat materiálově nevyužitelné odpady moderním a v Evropě léty prověřeným způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí a nepředstavuje (narozdíl od skládek) riziko kontaminace životního prostředí pro budoucí generace. 

O spalovnách odpadů koluje mnoho mýtů. Chcete-li si vytvořit objektivní názor, navštivte návštěvnickou trasu ZEVO Plzeň v rámci nabízených exkurzí pro veřejnost.

Chcete poradit jak s konkrétním odpadem naložit?

Zavolejte nebo napište. Rádi poradíme 🙂

+420 800 441 111 info@cistaplzen.cz