Třídící linky

Odpad, který obyvatelé Plzně vytřídí do barevných popelnic, ještě není surovina, kterou bychom mohli předat k dalšímu zpracování, tedy recyklaci. Sesbíraný papír, plast, sklo nebo například kovy se musí ještě dotřídit na speciálních třídicích linkách.

Více o třídících linkách

Tříděný odpad tvoří třetinu všech komunálních odpadů,
které v Plzni svezeme a předáme k dalšímu zpracování.
Je to zhruba 10 000 tun za rok.

Největším problémem jsou plasty

Většina odpadu, který projde třídící linkou, najde uplatnění jako druhotná surovina ve výrobě. Vedle dobře zpracovatelného skla, kovů a papíru však stojí ještě plasty, které lze v současnosti využít pouze z 30 až 50 %. V Česku i v Evropě obecně totiž chybí zpracovatelský průmysl v dostatečné kapacitě, který by vytříděný plast uměl dále využít.

Společnost Čistá Plzeň, ani město Plzeň v současné době neprovozují vlastní zařízení k dotřiďování odpadů. Odpady z barevných nádob proto předáváme ostatním odpadovým společnostem.

Tříděný odpad z Plzně putuje do:

  • AVE sběrné suroviny a.s., Cvokařská ulice, Plzeň
  • Západočeské komunální služby a.s., Koterovská ulice, Plzeň