Sběrná místa

Kromě systému sběrných dvorů můžete využít sběrná místa, která se nachází v okrajových částech Plzně. Tam můžete odkládat nejrůznější druhy odpadu z domácnosti – jako například objemný odpad, bioodpad a tříděné složky odpadu.

Více o sběrných místech

Co všechno sem patří?

Co všechno sem patří?

  • objemný odpad
  • bioodpad
  • tříděné složky komunálního odpadu (papír, plast, sklo, kovy, textil, drobné elektrospotřebiče)

Přehled sběrných míst a otevírací doba

Sběrné místo Křimice

Adresa: ulice Traťová
Otvírací doba: 
         v letním období – pondělí + středa 14:00-18:00
                                                             sobota 8:00-12:00
         v zimním období – pondělí + středa 14:00-17:00
                                                               sobota 8:00-12:00

Sběrné místo Radčice

Adresa: ulice Družstevníků
Otvírací doba: 
          v letním období – úterý 15:00-18:00
                                          sobota 10:00-12:00
          v zimním období – úterý 15:00-17:00
                                             sobota 10:00-12:00

Sběrné místo Malesice

Adresa: ulice Chotíkovská (vedle hřbitova)
Otvírací doba: 
          v letním období – středa + sobota 15:00-18:00
          v zimním období – středa + sobota 15:00-17:00

Sběrné místo Litice

Adresa: ulice Dvorská
Otvírací doba: 
          v letním období – pondělí + čtvrtek 15:00-18:00
          v zimním období – pondělí + čtvrtek 15:00-17:00

Sběrné místo Radobyčice

Adresa: ulice K Černicím
Otvírací doba: 
          v letním období – středa 15:00-18:00
                                           sobota 9:00-12:00
          v zimním období – středa 15:00-17:00 
                                            sobota 10:00-12:00

Sběrné místo Lhota

Adresa: ulice K Sinoru (za obecním úřadem)
Otvírací doba: 
          v letním období – úterý + pátek 15:30-17:30
          v zimním období – úterý + pátek 15:00-17:00

 

Směrné místo Valcha

Adresa: ulice K Silu (naproti rybníčku)
Otevírací doba:
       v letním období – úterý + pátek 15:00 -18:00
       v zimním období – úterý + pátek 15:00 – 17:00

 

Sběrné místo Červený Hrádek od 1.7.2022

Adresa: ulice Křivá 6
Otevírací doba:
       v letním období – sobota 9:00 – 12:00
                                        středa 15:00 – 18:00
       v zimním období – sobota 10:00 – 12:00
                                          středa 15:00 – 17:00

 

letní období: 1. dubna – 31. října
zimní období: 1. listopadu – 31. března

Ve státní svátek jsou všechna sběrná místa uzavřena.

 

Máte obavy, že nebudete vědět, jak odpad správně uložit?

Nebojte, s tím vám v otevírací době pomůže proškolená obsluha.

Otevírací doba se týká zejména objemného odpadu a bioodpadu, které se neodkládají do sběrných nádob, ale do velkoobjemových kontejnerů. Kontejnery pro tříděné složky odpadu – papír, plast, sklo, kovy, elektro, textil –  jsou na většině sběrných míst přístupné i mimo otevírací dobu.

Prosíme, neodkládejte objemný odpad poblíž sběrných míst mimo otevírací dobu. Tak totiž vytváříte černé skládky.

Pozor, služby sběrných míst se liší od služeb sběrných dvorů!

Co na sběrná místa nepatří?

  • nebezpečné odpady
  • pneumatiky
  • velké elektrospotřebiče (vyjma SM v Křimicích)
  • stavební suť 

Tyto druhy odpadů odkládejte na sběrných dvorech.