Jedlé oleje a tuky

Většina domácností použité jedlé oleje a tuky vylévá do odpadu – tedy do WC nebo do dřezu. Tam ale  rozhodně nepatří!

Tuky totiž při ochlazení hrudkovatí a chovají se jako lepidlo. Nabalují na sebe další nečistoty a vytvářejí tak ve vodovodním potrubí odolný povlak, který se může proměnit až v tukovou kru, která kanalizaci ucpe. Odstraňování olejů z vody je každopádně velmi obtížné.

Více o jedlých olejích a tucích

Jak třídit jedlé oleje a tuky?

Jak třídit jedlé oleje a tuky?

Nejjednodušším řešením je zbytky z pánve vsáknout do ubrousku a odnést na kompost, nebo vyhodit do odpadkového koše. 

Větší množství oleje slijte do plastové láhve nebo kanystru a zaneste na některý ze sběrných dvorů. Chybu neuděláte, ani když plastovou láhev s olejem odložíte do černé popelnice. Většina jedlých olejů je totiž v dnešní době využívána jako zdroj energie (biopaliva), stejně jako směsný komunální odpad, který z Plzně vozíme na na ZEVO Chotíkov.

Co jsou jedlé odpadní oleje a tuky?

Jedná se zejména o upotřebený olej a tuk po smažení

Kam je mohu v Plzni odložit?

Finální zpracování

Odpadní oleje ze sběrných dvorů jsou předávány k recyklaci (například k výrobě biopaliv).

Olej vhozený do černých nádob skončí na ZEVO Chotíkov (energetické využití).