Kovy

Může se zdát, že se u vás doma kovové odpady vyskytují opravdu zřídka. Ale opak bývá pravdou. Zkuste si kovy po dobu měsíce poctivě třídit. Zjistíte, že to zdaleka není zanedbatelné množství – hmotnostně tedy rozhodně ne.

Předností kovů je zejména jejich 100% recyklovatelnost. Z nápojové plechovky může být už za dva měsíce nová, stojící na regále. Recyklovat kovy dává ekologický i ekonomický smysl. Pojďte do toho s námi!

Více o kovech

Jak třídit kovové odpady?

V Plzni můžete kovy odevzdat do sběrných dvorů, komerčních výkupen kovů, nebo také nově do šedých kontejnerů v ulicích města.

Šedé kontejnery jsou určeny pouze pro drobné kovové odpady (zejm. obaly).

Plechovky od nápojů před vhozením do kontejneru sešlápněte. Kovový odpad nevhazujte v žádných obalech (sáčcích nebo v krabičkách). Vhazujte pouze čistý kovový odpad bez příměsí a nadměrného znečištění.

Do šedých kontejnerů nepatří tlakové obaly (kovové obaly od sprejů či prázdné plynové kartuše) ani ostré či potencionálně infekční předměty (jehly, žiletky).

 

Co lze odložit do šedých zvonů?

 • hliníkové i železné plechovky od nápojů
 • plechovky od potravin a drogerie (ne spreje!)
 • kovové tuby
 • kovová víčka a zátky
 • a další kovové drobnosti (drátěná ramínka, staré klíče, hřebíky, …)

Rozměrnější kovové předměty odložte na sběrném dvoře či ve výkupně kovů, nikoliv poblíž nádob.

Co do šedých zvonů určitě nepatří?

 • tlakové nádoby (spreje, plynové bomby a kartuše)
 • ostré předměty (žiletky, nože)
 • zdravotnické pomůcky (injekční jehly)

Alobal a víčka od jogurtu můžete s klidným svědomím vhodit do černých nádob, neboť při recyklaci v kovohutích shoří bez užitku.

Kam odložit kovový odpad?

 • Sběrné dvory 
 • Šedé zvony v ulicích Plzně (kovové obaly) viz mapa
 • Komerční sběrny kovů

Finální zpracování

 • Přetřídění a následná recyklace v kovohutích