Kuchyňský odpad rostlinného původu

Bioodpad rostlinného původu je cenná surovina, a je škoda ho vyhozením do směsné popelnice smysluplně nevyužít. Kromě zredukování odpadu, který končí ve spalovně nebo na skládce, se tříděním zasloužíte o návrat organické hmoty zpátky do půdy. Ideální variantou pro domácnosti se zahradou je vlastní kompost. Kompostovat se dá i v bytě. 

Více o kuchyňském odpadu

V Plzni ročně sesbíráme více než 3 tisíce tun bioodpadu

Bohužel téměř ⅔ z toho je bioodpad nevyhovující jakosti s velkým podílem příměsí – zejména plastů. Takovou směs už není možné dále využít a končí místo v kompostárně na skládce. Pomozte nám to změnit.

Jak naložit s kuchyňským bioodpadem?

Jak naložit s kuchyňským bioodpadem?

Nejlepším možným způsobem, jak s tímto odpadem naložit, je domácí kompostování. Jedná se o ideální a léty prověřený způsob, při němž domácnost odpad sama využije. Každá zahrada by měla mít vlastní kompost.

Pokud kompostovat nemůžete, lze využít hnědé nádoby v ulicích města. Tyto nádoby jsou prioritně určeny pro sběr kuchyňského odpadu rostlinného původu. Odpad ze zahrad odložený v pytlích kolem hnědých nádob nelze využít! Pro zahradní odpad proto využijte sběrné dvory, sběrná místa a velkoobjemové kontejnery, které pravidelně přistavujeme ve více než 40 lokalitách.

Prosíme, vkládejte pouze čistý bioodpad bez příměsí jiných druhů odpadu. Jen tak lze bioodpad dále využít.

Co patří do hnědých popelnic?

Co patří do hnědých popelnic?

 • slupky a zbytky od ovoce a zeleniny 
 • kávová sedlina, čajové sáčky 
 • zbytky jídla (kromě masa a kostí) 
 • skořápky od vajec 
 • popel ze dřeva (ale ne z uhlí)

Nikdy nevkládejte bioodpad v plastovém sáčku. A to ani v případě, že výrobce slibuje jeho rozložitelnost či kompostovatelnost.

Kam bioodpad odložit?

 • kompost
 • hnědé nádoby v ulicích (rostlinné zbytky z kuchyně)
 • sběrné dvory a sběrná místa (bioodpad ze zahrad)
 • velkoobjemové kontejnery (bioodpad ze zahrad)

Finální zpracování

 • výroba kompostu a následný návrat do půdy
 • skládka (pokud odpad obsahuje příměsi)