Nebezpečný odpad

Nebezpečné odpady jsou díky svému chemickému složení velkým rizikem pro životní prostředí i lidské zdraví. Když je vyhodíme do černé popelnice, skončí na skládce nebo ve spalovně komunálních odpadů. Skládky komunálního odpadu ani spalovna ale nejsou na likvidaci nebezpečných odpadů zařízené – dochází k ke kontaminaci a ohrožení životního prostředí.

Více o nebezpečném odpadu

Jak s nebezpečnými odpady nakládat?

Jak s nebezpečnými odpady nakládat?

Určete si doma místo, kde můžete před vyvezením do sběrného dvora přípravky skladovat odděleně a bezpečně, řádně uzavřené před nežádoucím únikem (třeba sklep nebo plastový box). V žádném případě nevylévejte chemikálie do kanalizace, ani je neodkládejte do popelnice. 

Běžné množství nebezpečných odpadů, které máte doma, můžete odevzdat do sběrného dvora, nebo je pravidelně odevzdávat při mobilních svozech. Pokud například vyklízíte garáž – větší množství chemikálií, kontaktujte soukromé firmy, které se specializují na nakládání s nebezpečnými odpady.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečné odpady v nevhodných nádobách sběrný dvůr neodebere. Nádoby musí těsnit, aby nemohlo dojit k jejich úniku či mísení. Nebezpečné odpady musí být v nádobách o maximálním objemu 10 litrů (např. motorové oleje).

Co patří do nebezpečného odpadu?

 • chemické a dezinfekční přípravky
 • rozpouštědla, benzín
 • motorové oleje
 • zbytky barev, hnojiv
 • staré rtuťové teploměry
 • stavební materiály obsahující azbest
 • zářivky a úsporné žárovky
 • všechny výrobky s výstražným symbolem na obalu

Jak naložit s nejběžnějšími druhy nebezpečných odpadů?

Chemické a dezinfekční přípravky

V žádném případě nevylévejte chemikálie do kanalizace, ani je neodkládejte do popelnice. 

Kam odložit?

 • sběrný dvůr 

Finální zpracování

 • spalovna nebezpečných odpadů
 • skládka nebezpečných odpadů

 

Rozpouštědla, benzín 

V žádném případě nevylévejte chemikálie do kanalizace, ani je neodkládejte do popelnice. 

Kam odložit?

 • sběrný dvůr 

Finální zpracování

 • spalovna nebezpečných odpadů 
 • skládka nebezpečných odpadů

 

Motorové oleje

Motorový olej se dá recyklovat. V žádném případě jej nevylévejte do kanalizace, ani jej neodkládejte do popelnice. 

Kam odložit?

 • sběrný dvůr 

Finální zpracování

 • spalovna nebezpečných odpadů 
 • rafinace

 

Zbytky barev, hnojiv

V žádném případě nevylévejte do kanalizace, ani je neodkládejte do popelnice. 

Kam odložit?

 • sběrný dvůr 

Finální zpracování

 • spalovna nebezpečných odpadů 
 • skládka nebezpečných odpadů

 

Staré rtuťové teploměry

Rtuť je sice kov, rozhodně ale nepatří do šedého kontejneru na kovy. Ideální je odnést teploměr v uzavřené nádobce do nejbližšího sběrného dvora. Možností jsou také lékárny, kde rtuť v některých případech přijmou.

Kam odložit?

 • sběrný dvůr 
 • lékárna

Finální zpracování

 • spalovna nebezpečných odpadů 
 • skládka nebezpečných odpadů

 

Stavební materiály obsahující azbest

Azbest je třeba shromažďovat odděleně od ostatních stavebních odpadů. Typicky řešíme střešní krytinu eternit. Při manipulaci s ním dejte pozor, aby nedošlo k uvolňování nebezpečných azbestových vláken do ovzduší. Před odvozem na sběrný dvůr azbestovou krytinu zabalte do igelitu.

Volně ložený odpad obsahující azbest sběrný dvůr NEPŘIJME!!!

Jak s azbestem naložit?

 • sběrný dvůr 
 • některé skládky –  například skládka Černošín

Finální zpracování

 • skládka 

 

Zářivky a úsporné žárovky

Pozor, ať zářivky cestou do sběrného dvora nerozbijete! Nebezpečný je totiž jejich plynný obsah – obsahují stopová množství rtuti. Pokud zářivku nebo žárovku nedopatřením rozbijete (čímž unikne nebezpečný obsah), vhoďte ji do černé nádoby komunálního odpadu. 

Kam odložit?

 • sběrný dvůr
 • boxy v obchodech 

Finální zpracování

 • odborná demontáž a odstranění 

 

Všechny výrobky s výstražným symbolem na obalu

Určete si doma místo, kde můžete před vyvezením do sběrného dvora přípravky skladovat odděleně a bezpečně, řádně uzavřené před nežádoucím únikem (třeba sklep nebo plastový box). V žádném případě nevylévejte chemikálie do kanalizace, ani je neodkládejte do popelnice. 

Kam odložit?

 • sběrný dvůr 

Finální zpracování

 • spalovna nebezpečných odpadů 
 • skládka nebezpečných odpadů

Chcete poradit jak s konkrétním odpadem naložit?

Zavolejte nebo napište. Rádi poradíme 🙂

+420 800 441 111 info@cistaplzen.cz