Objemný odpad

Objemný odpad je domovní odpad, který vzhledem k jeho rozměru není vhodné odkládat do černých popelnic v ulicích. Jde například o starý nábytek, lina, koberce, sportovní náčiní a další.

Více o objemném odpadu

Jak naložit s objemným odpadem?

Jak naložit s objemným odpadem?

Objemný odpad patří do sběrného dvora. V žádném případě se nesmí odkládat u nádob v ulicích. Pokud objemný odpad na ulici odložíte, zakládáte tak černou skládku!

Rozměrný odpad (zejména skříně, stoly a další) je třeba před odvozem do sběrného dvora rozebrat (objemově zmenšit).

Pokud vyklízíte pozůstalost a předpokládáte vznik velkého množství odpadu, objednejte si u nás přistavení velkoobjemového kontejneru.

Co patří mezi objemný odpad?

  • skříně
  • sedačky
  • koberce
  • lina
  • sportovní náčiní
  • dětské kočárky
  • laminátové vany
  • a další

Kam odložit objemný odpad?

K odložení objemného odpadu využijte sběrné dvory. V žádném případě jej odkládejte u nádob v ulicích.

 

Finální zpracování objemného odpadu

Objemný odpad z Plzně končí svou cestu v některém z níže uvedených zařízení:

  • ZEVO Chotíkov (energetické využití)
  • skládka odpadů Vysoká u Dobřan