Plast

Plasty, plasty, plasty. Určitě jste to slyšeli v přírodě jsou prakticky nerozložitelné, a za dobu jejich používání jsme zvládli tímto odpadem zamořit téměř celou planetu. Rozkládají se navíc na mikroplasty, které nám už prší zpět z nebe, a ve svých tělech je mají jak zvířata, tak i my lidé.

Více o plastu

V čem spočívá ten největší problém?

Na rozdíl od skla nebo papíru existuje nepřeberné množství druhů plastů a každý z nich má naprosto jiné vlastnosti. Jenže recyklace dává smysl pouze v případě vytřídění jednoho konkrétního druhu. To se daří například u PET lahví, s ostatními druhy odpadu je ale situace horší. Většina plastů z třídíren končí na skládkách, v lepším případě se využívá na výrobu tzv. TAP – tuhého alternativního paliva.

Jak se vypořádat s plastovým odpadem? 

V první řadě se snažit o to, aby ho vzniklo co nejméně! Místo jednorázových plastových výrobků používejte ty, které lze využít opakovaně. Máte-li možnost volby, upřednostněte výrobek ve skleněném obalu.

V druhé řadě je potřeba odpad správně vytřídit, a to do žlutých nádob, nebo do sběrných dvorů.

 

Jaký plast tedy třídit?

Jaký plast tedy třídit?

  • PET  lahve
  • Plastové obaly od drogerie
  • Plastové obaly od potravin (kelímky, krabičky, duté obaly)
  • Obalový polystyren (např. proklady z krabic)

Plastové obaly s příměsí dalších materiálů, například plastová fólie v kombinaci s papírem nebo hliníkem, se recyklovat nedají. Až budete příště vyhazovat třeba obal od chipsů, vyhoďte ho do směsného odpadu.

A který naopak netřídit, protože patří na sběrný dvůr?

  • Lina (PVC) a koberce
  • Stavební polystyren (izolace)
  • Novodurové trubky  
  • Silně znečištěné plastové obaly
  • Plastové obaly od chemikálií