Textilní odpad

Textilu produkujeme celosvětově obrovské množství. S naší rostoucí životní úrovní roste také množství textilního odpadu. Přitom by ale leckdy mohl ještě posloužit jiným lidem, nebo jako materiál k výrobě hadrů, či různých textilních výplní. 

Více o textilním odpadu

Jak naložit se starým textilem?

Jak naložit se starým textilem?

Ideální je odložit textil do speciálních nádob v ulicích města.

Třídění textilu má tři základní požadavky:

  • K využití předávejte pouze textil, který ještě jde využít (je bez děr a znečištění).
  • Vše vyperte a předejte v igelitovém pytli.
  • Pokud jde do sběrné nádoby vkládat i obuv, spárujte boty (svažte tkaničkou). 

Co patří do nádob v ulicích?

  • oblečení
  • lůžkoviny, ubrusy
  • ručníky, utěrky
  • záclony, závěsy
  • někdy je možné odkládat také obuv nebo hračky (čtěte pokyny na nádobách)

Kam s textilem?

Finální zpracování odpadního textilu

Většina textilu se opětovně použije ke svému původnímu účelu (Charita, second-hand,…).

Část textilu se recykluje na hadry nebo se z něj vyrábí nejrůznější výplně.

Zbylá část se energeticky využije, popřípadě skládkuje.