Textilní odpad

Textilu produkujeme celosvětově obrovské množství. S naší rostoucí životní úrovní roste také množství textilního odpadu. Přitom by ale leckdy mohl ještě posloužit jiným lidem, nebo jako materiál k výrobě hadrů, či různých textilních výplní. 

Více o textilním odpadu

Jak naložit se starým textilem?

Ideální je odložit textil do speciálních nádob v ulicích města.

Třídění textilu má tři základní požadavky:

 • K využití předávejte pouze textil, který ještě jde využít (je bez děr a znečištění).
 • Vše vyperte a předejte v igelitovém pytli.
 • Pokud jde do sběrné nádoby vkládat i obuv, spárujte boty (svažte tkaničkou). 

Co patří do nádob v ulicích?

 • oblečení
 • lůžkoviny, ubrusy
 • ručníky, utěrky
 • záclony, závěsy
 • někdy je možné odkládat také obuv nebo hračky (čtěte pokyny na nádobách)

Kam s textilem?

 • nádoby pro sběr textilu v ulicích (Český červený kříž, Diecézní charita, TextilEco, KLOK.TEX)
 • sběrné dvory a sběrná místa (běžná množství)
 • další možnosti (second-handy, bazary, SWAP)

Finální zpracování odpadního textilu

Většina textilu se opětovně použije ke svému původnímu účelu (Charita, second-hand,…).

Část textilu se recykluje na hadry nebo se z něj vyrábí nejrůznější výplně.

Zbylá část se energeticky využije, popřípadě skládkuje.