Zahradní odpad

Tráva, listí nebo větve ze soukromých pozemků často končí na černých skládkách v lese. Nebo navršené u hnědých popelnic. Ani tam ale nepatří, a zbytečně zabírají místo pro drobný kuchyňský odpad. Nikomu se nelíbí přeplněné popelnice, pomozte nám to změnit!

Více o zahradním odpadu

Jak nakládat se zahradním odpadem?

Jak nakládat se zahradním odpadem?

 • vlastní kompost ideální využití organické hmoty na vaší zahrádce
 • sběrný dvůr
 • velkoobjemové kontejnery na bioodpad
 • vlastní nádoba na bioodpad

Pokud kompostovat nemůžete, lze využít sběrné dvory, sběrná místa a velkoobjemové kontejnery, které pravidelně přistavujeme ve více než 40 lokalitách. Hnědé nádoby v ulicích města nejsou určeny pro odkládání odpadu ze zahrad. Tyto nádoby jsou prioritně určeny pro sběr kuchyňského odpadu. Odpad ze zahrad odložený v pytlích kolem hnědých nádob nelze využít!

Pohodlným řešením může být také vlastní nádoba na bioodpad. Registrovaní plátci poplatku si mohou na Zákaznickém centru objednat celoroční přistavení biopopelnice o objemu 240 litrů zdarma. Placené jsou pouze jednotlivé svozy, které lze objednat na zavolání. Více o pronájmu vlastní nádoby.

 

Co patří do zahradního odpadu?

 • veškeré organické produkty z vaší zahrady
 • tráva
 • listí
 • větve
 • shnilé ovoce a další kuchyňský odpad rostlinného původu
 • piliny, popel ze dřeva
 • menší množství zeminy

Kam s odpadem ze zahrady?

 • kompost
 • sběrný dvůr
 • sběrná místa
 • velkoobjemové kontejnery 
 • vlastní nádoba na bioodpad

Finální zpracování

 • kompostárna