Odstraňování vánočních stromečků

V Plzni bylo zahájeno postupné odstraňování vánočních stromků.

Vánoční stromky odkládejte vedle veřejných stání na separované odpady (umístěné mimo vnitrobloky).

K tzn „barevným“ nádobám odkládejte stromky vcelku bez ozdob a háčků.

Vánoční stromky budou odváženy postupně v průběhu měsíce ledna.