Otevření nového sběrného dvora na Slovanech

Otevření nového sběrného dvora na Slovanech

Od 11. srpna 2020 pro Vás Statutární město Plzeň ve spolupráci s Čistou Plzní otevřelo nový sběrný dvůr na Slovanech. Moderní a velkokapacitní sběrný dvůr situovaný v ulici Na Bořích (roh ulic K Seřadišti x Na Bořích) postavilo město Plzeň s podporou evropských dotací.

Sběrný dvůr představuje moderní řešení nakládání s komunálními odpady v Plzni a přináší občanům řadu novinek. Hlavní novinkou je pohodlnější vykládka odpadu z nájezdové rampy a pohyb vozidel v jednom směru. Vjezd a výjezd vozidel je oddělen, aby se zamezilo případnému střetu při couvání a otáčení. Sběrný dvůr disponuje nájezdovou váhou pro zjištění hmotnosti odpadu a velkým počtem velkokapacitních kontejnerů.

Ve sběrném dvoře na Slovanech budeme přijímat mimo jiné také asfaltovou lepenku, s jejíž likvidací byl na území města dlouhodobě problém. 

POZOR!!! V současné době platí na sběrném dvoře z důvodu požární bezpečnosti zákaz skladování hořlavých kapalin. Pokud vezete zbytky barev, ředidel či olejů, využijte ostatní sběrné dvory. O ukončení tohoto dočasného opatření Vás budeme informovat prostřednictvím našich internetových stránek.