Pravidelné přistavování velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad

V Plzni jsou po zimní přestávce od pondělí 4. března 2024 opět k dispozici velkokapacitní kontejnery na bioodpad. Obyvatelé Plzně do nich mohou zdarma odkládat bioodpad, který vzniká při pracích na zahrádce.

Bližší informace zde.

Město Plzeň zajišťuje v době sezonních prací od března do listopadu svoz bioodpadu ze zahrad. Velkokapacitní kontejnery jsou umístěny na cca čtyřech desítkách míst v okrajových čtvrtích, sváženy jsou v pravidelných cyklech.

Velkokapacitními kontejnery na bioodpad vychází město vstříc svým obyvatelům a pomáhá jim zbavit se neskladného bioodpadu, jako jsou například velké větve, které nelze naložit do kufru osobního auta a odvézt do sběrného dvora. Lidé do nich mohou odkládat veškeré organické produkty ze zahrady, jako je tráva, listí, větve, shnilé ovoce, piliny, popel ze dřeva i menší množství zeminy. Stanoviště velkokapacitních kontejnerů jsou volena tak, aby co největší počet uživatelů k nim mohl dojet třeba s kolečkem bez nutnosti využít osobní vůz.

Pro uložení Bioodpadu lze též využít sběrné dvory a sběrná místa.

Bližší informace zde.