Pravidla pro provoz – sběrné dvory a sběrná místa

S účinností od 18.5.2020 se uvolňují podmínky do sběrného dvora je možno vpustit více vozidel dle technických možností a rozhodnutí obsluhy SD. Dále je nutné dodržovat minimální vzdálenosti 2m od další osoby a to zejména  při vykládce odpadu.  Podmínkou vstupu je samozřejmě zakrytí úst a nosu a ochranné rukavice.  Je zapotřebí respektovat pokynů pracovníků dvora, v případě nedodržování pokynů má obsluha právo vykázat  návštěvníka se sběrného dvora.

Na základě opatření vlády, které umožňuje občanům odkládat odpad a využívat obdobných zařízení, město Plzeň prostřednictvím odpadové společnosti Čistá Plzeň otevře všechny sběrné dvory na území města od 8.4.2020 včetně sběrných míst v okrajových částech města.

Sběrné dvory  budou otevřeny za podmínky, že do prostoru dvora je možné vpustit pouze 2 vozidla  s ohledem na současný nouzový stav. Dále je nutné dodržovat minimální vzdálenosti 2 m od další osoby a to zejména  při vykládce odpadu.  Podmínkou vstupu je samozřejmě zakrytí úst a nosu a ochranné rukavice.  Je zapotřebí respektovat pokynů pracovníků dvora. V případě nedodržování pokynů má obsluha právo vykázat návštěvníka ze sběrného dvora.