Přechod roku a číslo kalendářního týdne

Přechodem roku 2020 a 2021 došlo k anomálii a rok 2020 byl ukončen 53. (lichým) týdnem a rok 2021 by zahájen 1. týdnem (lichým).

Z tohoto důvodu došlo k posunutí termínu svozu.

V každém případě v roce 2021 bude zachováno plánovaných 26 svozů za rok.

Služba bude provedena přesně dle objednávky města Plzně.