Příjezd do sběrného dvora v ulici Edvarda Beneše

Změna v přístupu do sběrného dvoru v ulici Edvarda Beneše z důvodu změny dopravních opatření.

Sběrný dvůr je přístupný z obou směrů. Odjezd je možný pouze směrem sídliště Bory.