První RE-USE point v Plzni

Máme dobrou zprávu pro všechny příznivce předcházení vzniku odpadů. Ve sběrném dvoře městského obvodu Plzeň 2 na Slovanech v ulici Na Bořích bude od 1.7.2023 otevřen první městský RE-USE point. Jedná se o RE-USE centrum malého rozsahu, prostřednictvím kterého bude společnost Čistá Plzeň, s.r.o. nabízet občanům drobné předměty, které byly původně určeny k likvidaci.

„Pro jednoho odpad – pro druhého poklad“

Hlavním posláním RE-USE je vdechnout věcem druhý život a přispět tak ke snížení množství odpadů ve městě. Ocelový kontejner ve sběrném dvoře v ulici Na Bořích je vybavený regály a nabídne občanům nejrůznější drobné předměty pro domácnost (nádobí, dekorace, knihy, sportovní náčiní, hračky atd.). Z hygienických, prostorových či jiných důvodů v RE-USE Point nebudou nabízeny textilie, plyšové hračky, nábytek ani elektronika.

RE-USE point bude veřejnosti přístupný v průběhu provozní doby sběrného dvora. Nabízené předměty jsou občanům poskytovány zdarma. Předměty nelze objednávat ani rezervovat. Občané mohou vybírat pouze z aktuálně vystavených předmětů.