Sběr jedlých olejů a tuků v roce 2021

Sběr jedlých olejů a tuků

Společnost Čistá Plzeň s.r.o. by touto cestou chtěla poděkovat všem občanům, kteří ve svých domácnostech třídí použitý jedlý olej a tuk. Možná i právě díky Vám se daří množství odděleně sesbíraného odpadního oleje každým rokem navyšovat.

V roce 2021 bylo prostřednictvím sběrných dvorů v Plzni vysbíráno 2,7 tuny jedlých olejů. A to není málo.

Jedlý olej a tuk je možné v domácnosti přelít do jakékoliv čisté nádoby a přinést na sběrný dvůr. Odpadní jedlý olej od Vás odebereme zdarma a předáme jej k dalšímu využití.