Separační bod Plzeň – Slovany Sládkova ul

Separačního bod: jde o zpevněnou plochu, která je určena pro umístění nádob a kontejnerů pro separovaný odpad.

na území města Plzně je naplánována výstavba 69 separačních bodů, jeden z prvních byl zprovozněn na území městského obvodu Plzeň 2.

bližší informace naleznete zde