Změny v třídění skla- uzamčení zelených nádob na sklo ve vybraných lokalitách

Společnost Čistá Plzeň, s.r.o. upozorňuje občany na změny v třídění skla. S ohledem na zhoršující se kvalitu tříděného skla ve vybraných lokalitách jsme byli nuceni přistoupit k uzamčení části zelených nádob (Vinice, Roudná, Doubravka). Nově bude možné využívat k odložení skla pouze kulaté vhozy v horní části těchto nádob. Tabulové sklo je nutné odvézt do sběrného dvora nebo do okolních dosud neuzamčených zelených nádob.

Tímto opatřením by se mělo zabránit nadměrnému znečištění odpadního skla běžným komunálním odpadem.

Žádáme občany, aby vhazovali do barevných nádob pouze vybrané druhy odpadu, nikoliv běžný komunální odpad.

Třiďte správně a dejte odpadu druhou šanci. Děkujeme