Změna ve svozu nádob

Upozorňujeme na změnu svozu nádob v období od 19.6. do 9.7.2023, která souvisí s pravidelnou odstávkou ZEVO Plzeň. Po dobu odstávky budou odpady z Plzně sváženy na skládku Vysoká. Z tohoto důvodu bude svoz nádob probíhat ve zcela opačném pořadí (nikoliv od jihu na sever, ale ze severu na jih). Čas výsypu nádoby v rámci svozového dne se tedy může významně lišit. Připomínáme proto občanům, aby svou nádobu přistavili včas.

Podle smlouvy musí být nádoba připravena od 5:00 daného svozového dne.