ZPOPLATNĚNÍ STAVEBNÍ SUTI

Od 1.1.2022 dojde k zpoplatnění stavební suti na všech sběrných dvorech v Plzni. Město Plzeň změnou vyhlášky reagovalo na zneužívání dosavadního systému ze strany podnikatelů a na enormní nárůst množství odevzdaných stavebních odpadů v posledních letech.

bližší informace naleznete zde: ZPOPLATNĚNÍ STAVEBNÍ SUTI