Zahájení přistavování velkoobjemových kontejnerů na bioodpad od 13.03.2023

Dne 13.3.2023 bylo zahájeno pravidelné přistavování velkoobjemových kontejnerů na bioodpad dle harmonogramů jednotlivých MO.

Do velkoobjemového kontejneru vkládejte pouze odpad, pro který je kontejner určený, bez obalů.

Co lze odkládat do bioodpadu naleznete  zde.