Zahájení přistavování velkoobjemových kontejnerů na bioodpad od 22.3.2021

Dne 22.3.2021 bude zahájeno pravidelné přistavování velkoobjemových kontejnerů na bioodpad dle harmonogramu.

Do velkoobjemového kontejneru vkládejte pouze odpad, pro který je kontejner určený, bez obalů.

Druhy odpadů naleznete zde